Home [konkursi] Regionalna razmena mladih

Regionalna razmena mladih

37
0
mladi20Program za mlade Građanskih inicijativa, Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Omladinska informativna agencija (OIA) iz Bosne i Hercegovine formirali su koordinacionu grupu čiji je cilj formiranje institucionalnog okvira za regionalnu razmenu mladih iz Srbije, BiH i Hrvatske. Pokretanje ove inicijative doprineće mobilnosti i razmenama mladih izmedju ove tri zemlje, kao postkonfliktnog regiona, a u cilju poboljšanja regionalne saradnje, rušenja predrasuda i smanjivanja nacionalistickih tenzija.

Sociološke barijere kao i nedostatak komunikacije medju ljudima u regionu posledica su ratnih dešavanja 90-ih na Balkanu kao i loše regionalne politike vodjene poslednjih decenija na ovim prostorima. Finansijske prepreke, vizni režim, ali i predrasude i nepoverenje sprečavale su nove generacije da ostavre kontakte sa vršnjacima u regionu. Na državama u regionu ostaje odgovornost da rade na uspostavljanju novih veza među novim generacijama.

Iako je do sada bilo razmena između mladih u regionu, oni nisu rezultirali konkretnim predlozima i praktičnim rešenjima za kreiranje institucionalnog okvira. Inicijative za regionalnu razmenu suočavaju se sa nedostatkom sredstava i državne i institucionalne podrške.

Jedan od pozitivnih evropskih primera u ovoj oblasti je Francusko-nemačka kancelarija za razmenu mladih, osnovana i finansirana od strane nemačke i francuske vlade, nakon Drugog svetskog rata. Ova institucija je, od svog osnivanja, obezbedila učešće u preko 300.000 programa razmene za više od 8 miliona mladih ljudi.

Na inicijalnom sastanku u Zagrebu, održanom 23. januara 2011. godine, dogovoren je plan za pokretanje šireg konsultativnog procesa na regionalnom i nacionalnim nivoima, u koji bi se uključile omladinske organizacije, stručnjaci i institucije  iz sve tri zemlje. Cilj konsultativnog procesa je kreiranje konkretnog modela za ovu vrstu regionalne saradnje koji će u drugoj polovini ove godine biti poslat svim relevantnim institucijama država u regiji.

Osnivanje koordinacione grupe i sprovođenje koordinacionog procesa podržava fondacija Robert Bosch Stiftung iz Nemačke (Beogradska otvorena škola).

Izvor: GI