Home [konkursi] KONKURS ZA ZLATIBOR!

KONKURS ZA ZLATIBOR!

120
0

zpu.jpgZdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Ustanova Studentska odmarališta Beograd, raspisali su konkurs za boravak studenata u odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru tokom jula i avgusta.

 

SMENE:
01.07.-11.07; 11.07.-21.07; 21.07.-31.07; 31.07.-10.08; 10.08.-20.08 i 20.08.-30.08.

CENA: 5200,00 DIN

 

ratkomitrovic3

 

ratkomitrovic2

 

ratkomitrovic1

 

U CENU URAČUNATO: 10 PUNIH PANSIONA, SMEŠTAJ U 1/2 SOBAMA

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU SLEDEĆE USLOVE:
Svi studenti fakulteta i viših škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, državljani SiCG,čiji roditelji odnosno staratelji žive na teritoriji SiCG;
Studenti I, II, III, IV V i V godine, apsolventi u toku trajanja apsolventskog staža, koji u toku studija nisu izgubili više od jedne godine (za studente II i III godine i apsolvente viših škola), odnosno dve godine ( za studente IV i V godine i apsolvente);
Studenti poslediplomskih studija koji su prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
Prijava za prijem u Studentsko odmaralište ( preuzima se u ZPU);
Uverenje o položenim ispitima iz prethodne godine studija;
Uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE U ZDRAVSTVENO POTPORNOM UDRUŽENJU STUDENATA BEOGRADA, BALKANSKA 4/ I

KONKURS ZA ZLATIBOR TRAJE OD 13.06.2007. DO 06.07.2007. GODINE.

ANGLISTA IZLAZI 3 DANA PO ZAVRŠETKU KONKURSA. UPUTI SE DELE 10 DANA PRE POČETKA SVAKE SMENE U ZPU.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na www.zpubeograd.com i putem elektronske pošte na adresi: info@zpubeograd.com, kao i u prostorijama Zdravstveno potpornog udruženja studenata Beograda, Balkanska 4/, telefoni: 011/2688-994 i 011/2681-724, svakog radnog dana od 9-15 časova.