OBAVEŠTENJE MLADIM STRUČNJACIMA/KINJAMA O MOGUĆNOSTIMA SARADNJE SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA

0
SHARE

vesti7Zaštitnik građana u svom radu preduzima aktivnosti koje zahtevaju angažovanje saradnika/ca različitih stručnih i profesionalnih usmerenja ili koji poseduju specifična znanja i veštine. Rad ovih saradnika/ca je povremen i usmeren je na ostvarivanje poslova koji nisu predviđeni u opisu poslova zaposlenih u stručnoj službi Zaštitnika građana.

Međutim, doprinos volontera/ki i spoljnih saradnika/ca radu Zaštitnika građana je značajan, i u uslovima složenih i dinamičnih promena, znanja kojima oni raspolažu su neophodna za racionalno i efikasno obavljanje pojedinih poslova i aktivnosti.

Naročito je značajan bio doprinos spoljnih saradnika/ca angažovanih na aktivnostima u vezi s uvidom u ostvarivanje prava nacionalnih manjina – prilikom istraživanja o ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama, formiranju baze podataka o ostvarivanju drugih prava nacionalnih manjina, organizacije rada stručne službe u jedinicama lokalne samouprave sa nacionalno mešovitim  sastavom stanovništva i drugo.

Imajući u vidu značaj ovakve saradnje, kako za rad Zaštitnika građana, tako i za utemeljenje kulture ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i širenje mreže saradnika/ca Zaštitnik građana ovim putem ohrabruje pre svega mlade stručnjake/inje zainteresovane za rad na pitanjima u vezi s položajem i ostvarivanjem prava nacionalnih manjina da pošalju biografije i motivaciona pisma na osnovu kojih će steći uvid u njihova stručna, profesionalna, jezička i druga znanja i veštine i na taj način otvorio mogućnost saradnje u budućnosti.

Biografije i motivaciona pisma slati na poštansku adresu: Deligradska br.16 – 11000  Beograd; i na e-mail adresu: prava.manjina@zastitnik.rs ili zastitnik@zastitnik.rs.