Home [ volontiranje ] potrebni volonteri: “Wizita” koordinator / organizator izleta

potrebni volonteri: “Wizita” koordinator / organizator izleta

86
0

aufto1Volonterska pozicija: “Wizita”  koordinaor / organizator izleta
Opis volonterske pozicije:  učestvovanje u organizaciji i realizaciji jednodnevnih izleta, tokom zimskog i letnjeg raspusta
Obaveze volontera su: priprema, organizacija i realizacija izleta
Organizator: Kancelarija za mlade Gradske opštine Obrenovac
Lokacija: Obrenovac
Ciljna grupa: mladi
Potreban broj volontera: 4
Datum početka: zimski raspust 2011.
Datum završetka:
letnji raspust 2011.
Potrebna znanja i veštine: “du ume d’organizuje zabavni izlet”
veb stranica: www.mladi.obrenovac.rs
Očekivani rezultati za zajednicu: povećanje mobilnosti mladih
Prijava na: kzm.obrenovac@yahoo.com ili 0118724025
Rok za prijavu: 7. januar 2011.

Volonterski servis Obrenovac