Home [treninzi] trening “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga u oblasti lokalnog razvoja”

trening “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga u oblasti lokalnog razvoja”

63
0
trubaKancelarija projekta tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Srbiji (TACSO) organizuje trening “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga u oblasti lokalnog razvoja”.

Trening je namenjen OCD koje u svojem fokusu imaju lokalni razvoj. Trening će se održati u centralnoj Srbiji (mesto treninga će naknadno biti obavešteno) u periodu od 03.februara do 5. februara. 2011.godine.

Cilj treninga

Specifični cilj treninga je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti pružanja usluga iz sfere lokalnog razvoja. Tokom treninga učesnicima će biti predstavljene EU politike u oblasti lokalnog razvoja i druge srodne politike, prakse u oblasti saradnje EU institucija sa organizacijama civilnog društva, kao i regionalne i evropske mreže koje su u ovim oblastima aktivne. Trening će trajati tri dana.

Ko može da konkuriše?

Predstavnici svih Organizacija Civilnog Društva koji su aktivni u oblasti lokalnog razvoja (uključujući lokalne i regionalne nevladine organizacije, kooperative, sindikate, profesionalna i korisnička a koji dnevno obavljaju poslove iz ove oblasti ) se pozivaju da konkurišu. Prednost prilikom odabira učesnika biće davana predstavnicima onih organizacija koje:

  • su najmanje tri godine aktivne u oblasti lokalnog razvoja
  • organizacije koje su osnovane i aktivne u toj lokalnoj sredini
  • učestvovale su u realizaciji najmanje dva projekta čiji je cilj bio unapređenje lokalnog ravoja
  • kreirale su najmanje dva predloga mera i intervencija lokalnim, regionalnim i nacionalnim kreatorima politika, u cilju unapređenja lokalnog razvoja
  • Nisu imale priliku da učestvuju na sličnim obukama

Prilikom odabira projedinačnih učesnika prednost će biti davana mladjim osobama, predstavnicima manjinskih grupa kao i osobama sa iskustvom aktivizma u oblasti javnog zastupanja.

Rok za prijavu je 07. Januar 2011. godine do 17 časova.

Ovde možete prauzeti European CV, poziv na trening i aplikacioni formular.

Izvor: GI