Home [konkursi] Program za mlade lidere centralne Evrope – poziv za učenike/ce i pratitelje/ke

Program za mlade lidere centralne Evrope – poziv za učenike/ce i pratitelje/ke

95
0
muzika3Program za mlade lidere centralne Evrope YLPCE 2011 poziv za učenike/ce i pratitelje/ke
Realizaciju programa finansira Biro za obrazovna i kulturna pitanja Vlade SAD

Više od pola veka, građani Sjedinjenih Američkih Država podržavaju međunarodne programe obrazovne i kulturne razmene kao vid ulaganja u razumevanje i mir u svetu.Već dugi niz godina se organizuju ovi programi razmene u okviru kojih mladi lideri iz celog sveta posećuju Sjedinjene Američke Države kako bi stekli iskustvo u okviru američkog obrazovnog sistema, proširili znanje u okviru osnovnog polja izučavanja, te da istražuju američku kulturu i vrednosti. Ovi programi pružaju i Amerikancima neprocenjivo iskustvo i vizije iz inostranstva.

Program za mlade lidere Centralne Evrope ima zadovoljstvo da i talentovanim mladim liderima iz Srbije, Slovenije, Slovačke i Mađarske pruži priliku da posete Sjedinjene Američke Države. Ovaj četvoronedeljni program za lidere pruža trening i nastavu iz oblasti liderstva i razvoja projekata, različitosti, američke kulture, istorije i društva.

Meridian International Center, nevladina organizacija sa sedištem u Washington, DC, realizuje Program za mlade lidere centralne Evrope u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava iz Srbije, Evkilib iz Slovenie, HAHA udruženja iz Mađarske i Partnerima za demokratske promene iz Slovačke.

Cilj projekta jeste da promoviše uzajamno razumevanje i poštovanje između srednjoškolaca i odraslih lidera iz Srbije, Slovenije, Slovačke, Mađarske i SAD, obogaćujući ih veštinama potrebnim da postanu građanski lideri u globalizovanom svetu. Deset ili jedanaest mladih učesnika (uzrasta 16-18 godina) i jedan ili dva odrasla lidera će predstavljati svaku od navedenih zemalja (Srbija, Slovenija, Slovačka i Mađarska), a u projektu će učestvovati i po četiri mlada čoveka iz svake od sledećih američkih zajednica: Raleigh, NC, Burlington, VT and Kansas City, MO, dakle, ukupno 60 učesnika.

Program obuhvata dvosmernu razmenu između Centralne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Učesnici iz Centralne Evrope će otputovati u Sjedinjene Američke Države u julu 2011, a povratak je planiran u avgustu 2011, kada će i učesnici iz SAD doputovati u Srbiju i Mađarsku.

Ko ispunjava uslove da se prijavi?

Učenik/učenica koji/a podnosi prijavu mora:
• Da ima najmanje 16 godina i ne više od 18 godina u vreme razmene (godišta 1992-1994);
 Da završava srednju školu 2012. ili kasnije ili godinu dana nakon okončanja programa;
 Da poseduje saglasnost roditelja ili staratelja da učestvuje u četvoronedeljnom programu, koji počinje u julu 2011;
 Da poseduje državljanstvo i prebivalište u zemlji za koju se prijavljuje (Srbija, Slovenija, Slovačka i Mađarska. Aplikanti sa dvojnim državljanstvom SAD-a neće biti uzeti u obzir);
 Da ima odlično znanje engleskog jezika; i
 Da podnese kompletnu prijavu sa fotografijom i pismima preporuke.

Kandidat/kinja za pratioca/pratiteljku mora:
 da ima između 25 i 40 godina;
 da trenutno radi kao nastavnik ili sa mladima u svojoj zajednici (sarađuje sa nekima od izabranih mladih učesnika)
 da pokazuje interesovanje za pomaganje omladini da postanu produktivni i odgovorni članovi društva
 da pokazuje sposobnost da se povezuje sa ljudima iz drugih kultura i okruženja
 da pokazuje interesovanje za razvoj sopstvenih društvenokorisnih projekata ili za širenje već postojećih projekata
 da planira na dugi rok da radi kao nastavnik ili na nekoj drugoj poziciji na kojoj može da utiče na mlade ljude.
 da poseduje iskustvo u nadziranju omladine uzrasta 16-18 godina
 da ima državljanstvo i prebivalište u zemlji za koju se prijavljuje (Srbija, Slovenija, Slovačka i Mađarska. Podnosioci prijave sa dvojnim državljanstvom SAD-a neće biti uzeti u obzir);
 da vlada engleskim jezikom; i
 da podnese potpuno i pravilno popunjenu prijavu uz koju treba da priloži fotografiju i pisma preporuke.

Koji su kriterijumi za odabir?

Učenici/učenice će biti ocenjivani na osnovu sledećih karakteristika:
 Dokazana istorija učešća u društvenokorisnim aktivnostima
 Dokazane liderske veštine i zainteresovanost za međunarodna pitanja i društvenokoristan rad
 Iskazana sposobnost povezivanja sa ljudima iz drugačijih kulturnih i društvenih okruženja
 Izražen interes i posvećenost razvoju i održavanju sopstvenih društvenokorisnih projekata
 Posedovanje liderskih potencijala;
 Vladanje engleskim jezikom;
 Solidne društvene veštine i veštine komunikacije;
 Izvanredan akademski uspeh;
 Regionalna i etnička raznolikost, koja omogućuje razvijanje društvenokorisnih inicijativa;
 Energičan i pozitivan stav

Pratioci/teljke će biti ocenjivani na osnovu sledećih karakteristika:
 istorija učešća u društvenokorisnim aktivnostima
 dokazano liderstvo i interes za međunarodna pitanja i društvenokoristan rad
 iskazana sposobnost ostvarivanja odnosa sa ljudima iz drugačijih kulturnih i društvenih okruženja
 izražena zainteresovanost i posvećenost razvoju i održavanju sopstvenih društvenokorisnih projekata
 iskazane liderske veštine;
 vladanje engleskim jezikom;
 solidne društvene veštine i veština komunikacije;
 izvanredan akademski uspeh;
 regionalna i etnička raznolikost, koja omogućuje razvijanje društvenokorisnih inicijativa;
 energičan i pozitivan stav

VAŽNO: Ovaj poziv je namenjen kandidatima i kandidatkinjama iz sledećih opština u Srbiji: Valjevo, Loznica, Šabac, Preševo i Bujanovac

Šta je pokriveno?

Podnosioci prijave ne plaćaju naknadu za prijavu.

Vlada SAD, u saradnji sa svojim privatnim partnerima, pokriće troškove međunarodnog prevoza do i od Sjedinjenih Američkih Država do Srbije i Mađarske, orijentaciju, naknade za program i vizu i administraciju, posete lokacijama i seminare, prevoz od aerodroma, smeštaj i obroke, neke kulturne aktivnosti, obrazovne materijale, osiguranje u slučaju nezgode i bolesti, i džeparac u skromnom iznosu. Učesnici će biti smešteni u volonterskim porodicama i konferencijskim centrima.

Učesnici snose troškove vezane za proces prijave (kopiranje, slanje poštom, fotografije, itd.), naknade za pasoš, kao i novac koji potroše za suvenire i ostale predmete u centralnoj Evropi.

Prijave se šalju elektronskom poštom Meridian-ovoj partnerskoj organizaciji u Srbiji – Inicijativi mladih za ljudska prava. Email adresa je: apply@yihr.org . Ukoliko niste u mogućnosti da skenirate i pošaljete vašu prijavu, možete je poslati i poštom na adresu:

Inicijativa mladih za ljudska prava

Kondina 26/II, 11 000 Beograd

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: krajnji rok je 15. januar 2011
.

Važno: Aplikacija i obrazac pisma preporuke moraju biti popunjeni na engleskom jeziku.

Aplikaciju za učenike/ce možete preuzeti OVDE.
Obrazac pisma preporuke za učenike/ce možete preuzeti OVDE.

Aplikaciju za pratioce/pratiteljke možete preuzeti OVDE.
Obrazac pisma preporuke za pratioce/pratiteljke možete preuzeti OVDE.