Home [konkursi] Izbor za deset najboljih pravnika/ca Srbije

Izbor za deset najboljih pravnika/ca Srbije

68
0

Udruženje "Mladih pravnika Srbije" iz Beograda, sa ograncima u Novom Sadu, Kraljevu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Zrenjaninu i Pančevu, kao najveća strukovna organizacija koja okuplja mlade pravnike/ce objavljuje:
KONKURS
za izbor 10 najboljih mladih pravnika/ca u Republici Srbiji

Ove godine MPS u saradnji sa Evropskim udruženjem mladih pravnika (EYBA) organizuje "Međunarodnu nedelju prava" u trajanju od 23. do 25. marta 2007. godine. Tokom trajanja ovog događaja po prvi put će biti proglašeno deset najboljih srpskih mladih pravnika/ca.

Zato, ako ispunjavate sledeće uslove:

– da ste diplomirani pravnik/ca;
– da ste mlađi od 35 godina;
– da ste ostvarili značajne rezultate u oblasti u kojoj radite;
– da ste svojim ponašanjem i radom doprineli boljem ugledu pravničke profesije u društvu;
– da niste član/ica Upravnog odbora MPS-a ili obavljate neku od funkcija u Udruženju "Mladi Pravnici Srbije";
– ako imate objavljivane stručne tekstove ili radove,

prijavite se na naš konkurs najkasnije do 02. marta 2007. god.

Pismene prijave uz kraću biografiju, pošaljite na adresu Udruženja "Mladi pravnici Srbije" ul. Hilandarska br.15 , Beograd ili na mejl adresu udruženja

Posebno napominjemo da podstičemo i podržavamo pravna lica, nevladine organizacije i institucije da šalju prijave za svoje zaposlene i članove/ice za koje smatraju da ispunjavaju tražene uslove.

Za pobednike/ce je obezbeđena prigodna nagrada, dodela plaketa, kao i odgovarajuća medijska promocija.

Naša organizacija sprovodi ovaj izbor jer je svesna trenutka u kome se Srbija sada nalazi i činjenice da su upravo mladi ljudi pokretači i nosioci kako širih društvenih promena, tako i reformi u pravosuđu. Naša misija je edukacija i stručno usavršavanje mladih pravnika, rad na modernizaciji i reformi pravosuđa putem primene već postojećih iskustava i tehničkih rešenja u EU, stvaranje novog imidža pravosuđa, a radi unapređenja razvoja demokratske, pravne i grđanske države, sa težnjom da se što više približimo idealu „vladavine prava“. Upravo zato Udruženje „Mladi pravnici Srbije“ organizuje izbor za mlade pravnike/ce koji su u svojoj dosadašnjoj karijeri postigli rezultate koji ne predstavljaju samo njihov lični uspeh, već doprinose vraćanju poverenja u pravničku profesiju u celini. Iako materijalno skromna nagrada će, nadamo se, predstavljati dalji podstrek za laureate/kinje i njihovo stručno usavršavanje, a kod ostalih kolega/inica probuditi takmičarski duh i time doprineti da i njihov rad bude još kvalitetniji.

Izborna procedura

Odluka o izboru deset najboljih pravnika/ca biće doneta na sednici Upravnog odbora Udruženja, koja će biti održana u proširenom sastavu sa članovima komisije za izbor.

Komisija za izbor deset najboljih pravnika/ca će prethodno pregledati sve pristigle prijave. One koje ne ispunjavaju formalne propisane uslove konkursa ( diploma Pravnog fakulteta, godine starosti…) neće biti uzete u razmatranje. Ostale prijave će biti prosleđene svim članovima Upravnog odbora pre održavanja sednice, a na samoj sednici će svi učesnici predložiti svojih deset kandidata koje će izabrati na osnovu predviđenih kriterijuma konkursa. Odluka će biti donešena putem usaglašavanja između prisutnih članova sednice i detaljne analize, a u slučaju eventualnog neslaganja , odlučiće se većinom glasova prisutnih članova sednice. Svi izabrani kandidati biće blagovremeno obavešteni o vremenu i mestu proglašenja.

Najboljih deset pravnika/ca neće međusobno biti rangirani, već će njihovo proglašenje biti po azbučnom redu.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Holandske ambasade u Beogradu.

Rok za konkurisanje : 02.03.2007.

mladipravnici@hotmail.com