Home [treninzi] Seminar – Proaktivni mladi na Balkanu

Seminar – Proaktivni mladi na Balkanu

62
0

reketOrganizacija civilnog društva Proaktiv sprovodi projekat „Proaktivni mladi na Balkanu“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Kancelarija za mlade i omladinskih organizacija, izgradnjom institucionalnog okvira za saradnju kako u regionu jugoistočne Srbije, tako i za prekograničnu saradnju sa Bugarskom i Makedonijom.
KAKO i ZAŠTO?
Kroz uključivanje koordinatora KZM-a i mladih lidera omladinskih organizacija želi se postići umrežavanje i saradnja sa međunarodnim organizacijama i samoupravama. Jedan od ciljeva projekta jeste i motivisanje mladih da se angažuju u sprovođenju same nacionalne Strategije za mlade, kao i planiranju i realizaciji međunarodne saradnje kako bi na taj način ponudili realna i sistemska rešenja za probleme mladih na lokalnom, regionalnim i nacionalnom nivou. Kroz ovaj projekat želimo i da podignemo nivo informisanosti mladih i šire javnosti o problemima mladih i o mogućim rešenjima i šansama za zadovoljenje njihovih potreba.
GDE i ZA KOGA?
Proaktiv će u okviru projekta “Proaktivni mladi na Balkanu” organizovati tri trodnevne studijske posete Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj. Ova aktivnost predviđa okupljanje 15 predstavnika Kancelarija za mlade i omladinskih organizacija iz Srbije, 15 predstavnika organizacija za mlade iz Bugarske i 15 predstavnika organizacija za mlade iz Makedonije. Studijske posete će se održati u Skoplju, Sofiji i Nišu.
Prva studijska poseta (Skoplje) trajaće tri dana i imaće za cilj:
•    Da razmotri mogućnosti za saradnju između kancelarija za mlade, omladinskih organizacija iz Srbije, Makedonije i Bugarske u raznim oblastima a sve u cilju jačanja i multipliciranja efekata, kao i da definiše dalje korake za navedenu saradnju;
•    Da definiše teme u okviru kojih bi se mogla ostvariti tesna saradnja sa Makedonijom kao i oblasti u kojima bi se mogli iskoristiti primeri dobre prakse.
•    Izradu kratkoročnih akcionih planova – jedan od zadataka za učesnike sastanka predstavnika kancelarija za mlade i omladinskih organizacija
U okviru posete Bugarskoj organizvaće se sledeće aktivnosti
•    Poseta organizacijama i instuticijama koje se bave mladima
•    Poseta Kancelariji za mlade
•    Seminar na temu mogućnosti saradnje Kancelarija za mlade iz Srbije, Makedonije i Bugarske, kao i razmena primera dobre prakse
•    Upoznavanje kulturnog nasleđa Bugarske
•    Kulturna razmena

Na sastanku u Srbiji predstavnici mladih baviće se sledećim pitanjima:

•    Rezimiranje posete Bugarskoj i Makedoniji;
•    Definisanje oblasti u kojima je moguće i poželjno sarađivati sa kolegama iz Bugarske i Makedonije;
•    Primeri dobre prakse koji se mogu preneti iz Bugarske i Makedonije na Srbiju, ili sistemi koji u Srbiji funkcionišu kvalitetnije i mogu se kao primeri dobre prakse preneti na Bugarsku i Makedoniju.
•    Mogućnost kreiranja zajedničkih projekata i zajedničkog apliciranja kod različcitih donatora
•    Priprema posete kolega iz Bugarske i Makedonije kancelarijama za mlade u Nišu, Savetu za mlade, Lokanoj samoupravi, omladinskim organizacijama, omladinskim preduzetnicima.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike Kancelarija za mlade i omladinskih organizacija da popunjenu prijavu posalju  najkasnije do 8.11.2010. godine na: office@proaktiv.org.rs
Na konkurs može da se prijavi najviše 1 predstavnik po organizaciji. Putne troškove i troškove smeštaja i hrane snosi Proaktiv.
Napomena:   U cilju što boljih rezultata i efikasnijeg rada, isti predstavnik Vaše organizacije koji bude krenuo na prvu studijsku posetu bi trebalo da pohađa i naredne dve. Molimo Vas da ovo uzmete u razmatranje pre nego što se prijavite na konkurs.