Tribina – otvoreni razgovor o stanju u lokalnim ustanovama kulture i domovima omladine u Srbiji

0
SHARE

film9U nastavku kampanje „Otvoreno o javnim prostorima“ pozivamo Vas da prisustvujete otvorenom razgovoru o stanju u lokalnim ustanovama kulture i domovima omladine u Srbiji.
Saznajte iz prve ruke kako funkcionišu Kulturni centri i Domovi omladine, i koliko su  institucije ove vrste otvorene za inicijative mladih / umetničkih grupa.

Koje su procedure za dobijanje prostora u ovakvim ustanovama? Kako naći rešenje između diktata kapitala i zahteva za povećanjem kulturne ponude?
Koje su glavne razlike između „zavisnih“ i „nezavisnih“ kulturnih centara?

Sa kakvim problemima se susreću? Dođite sa sa nama otvorite kulturne centre!
Učesnici panela biće predstavnici nezavisnih institucija i inicijativa na polju kulture, kao i predstavnici Kulturnih centara i Domova omladine iz nekoliko gradova Srbije koji će predstaviti modele funkcionisanja njihovih insititucija, realizovane programe i planove za budućnost. Poseban segment razgovora biće posvećen predstavljanju nezavisnih kulturnih centara i njihovim iskustvima i  na ovom polju.

Kao nastavak ovog niza otvorenih razgovora sledeća tribina baviće se pitanjima dostupnosti i otvorenosti Studentskih kulturnih centara i Narodnih univerziteta.

Događaj je otvorenog tipa i zamišljen je kako razgovor predstavnika insitutucija i mladih koji su posebno zainteresovani da se bave zagovaranjem za veću dostupnost  javnog  prostora i dobijanje nekih konkretnih prostora u svom okruženju. Tribina predstavlja nastavak serije otvorenih razgovora o javnim prostorima, ovaj put sa fokusom na primere dobrih praksi iz oblasti civilnog društva i sektora kulture u  korišćenju i dobijanju javnih prostora, ali i na trenutne aktivističke pokušaje za dobijanjem prostora.

Događaj organizuje program za mlade Građanskih inicijativa u saradnji sa Agencijom za saradnju sa NVO i Kancelarijom za mlade grada Beograda.

Agenda:

Beograd, „Parobrod“, Kapetan Mišina 6a

27. jul 2010 godine, od 14 do 18:30 časova

 

14:00 – 14:20 Uvodna reč
Danko Runić, Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama, Grad Beograd

Kosta Andrić, Kancelarija za mlade, Grad Beograd

Tanja Azanjac, Građanske inicijative


14:20 – 15:30 Predstavljanje primera funkcionisanja i diskusija

Zlatko Crnogorac, Ustanova kulture Parobrod, Gradska opština Stari Grad

Vladimir Đurić, Kulturni centar Zrenjanin

Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

Dario Milenković, Alternativni kulturni centar, Niš

Moderator:Dobrica Veselinović

15:30 – 16:00 Pauza za kafu i osveženje

16:00 – 16:10 Sumiranje prvog dela konferencije

Marko Stojanović, Građanske inicijative

 

16:10 – 17:30 Predstavljanje primera funkcionisanja i diskusija

Milan Lučić, Dom omladine, Beograd

Vladimir Paunović, Dom omladine, Kragujevac

Milan Nedeljković, Kulturni centar, Rakovica

Ana Vilenica, Elektrika, Pančevo

Vlada Ilić, Artklinika, Novi Sad

Moderator: Dobrica Veselinović

17:30 – 18:30 Koktel

 

Za više informacija možete na pisati na: javniprostori@gradjanske.org
Posetite i zvanični blog kampanje na: www.javniprostori.org

O KAMPANJI OTVORENO O JAVNIM PROSTORIMA:

Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i dostupnosti infomacija jedno je od ključnih ukoliko se govori o sistematičnom građanskom organizovanju i aktivizmu. Ovo je posebno značajno u slučaju omladinskog organizovanja, jer uprkos postojanju potrebe, većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa nema pristup prostoru za organizovanje zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja volje. Program za mlade Građanskih inicijativa se intezivnije angažovao na ovom polju upravo zbog činjenice da značajan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih neformalnog tipa, koje nemaju resurse koji se zahtevaju za komunikaciju sa predstavnicima vlasti, kao i zbog toga što se postojeći prostorni resursi koji su u vlasništvu Republike i opština ne koriste u dovoljnoj meri za zadovoljavanje potreba širih društvenih grupa. Isto tako kroz dosadašnji rad pokazalo se da je nedostatak prostora jedna od većih boljki civilnog sektora uopšte.

 

Do sada, GI su od 160 opština u Srbiji tražile spisak raspoloživih javnih prostora na njihovoj teritoriji, kao i objašnjenje nadležnosti i procedura za njihovo korišćenje. Sistematizovane, do sada prikupljene informacije, dostupne su na www.gradjanske.org kao i na blogu: www.javniprostori.org

 

Intenziviraju se kontakti sa opštinskim upravama na razvijanju procedura za korišćenje raspoloživih prostora za aktivnosti i programe grupa građana. Cilj je da se osmisle i uvedu procedure po kojima će se raspoloživ prostor dodeljivati na korišćenje zainteresovanim udruženjima, ali ravnopravno i neregistrovanim omladinskim grupama, a jedan od mogućih modela je raspisivanje konkursa sa jasnim uslovima i kriterijumima.

Poseban segment kampanje je upoznavanje šire javnosti sa pojmom javnog prostora, senzibilisanje i upoznavanje predstavnika omladinskih i subkutlurnih grupa sa praksama zagovaranja za dobijanje prostora, osvajanje i korišćenje prostora od strane različitih inicijativa građana.

U okviru kampanje održane su tribine u Kruševcu, Aradcu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Nišu i Beogradu namenjene omladinskim i drugim grupama kao informacija o tome kako su tekle neke inicijative zagovaranja i borbe za dobijanje prostora u Beogradu i Novom Sadu (KC GRAD, CK 13).

Posebna pažnja posvećena je iskustvima aktivističkih inicijativa koje na ovu temu deluju u Hrvatskoj i BiH.

Više informacija o kampanji možete naći na blogu: www.javniprostori.org