Home [njuz] Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju

60
0

book0Skupština Srbije završila je danas rad, a raspravu o amandmanima na izmene Zakona o visokom obrazovanju nastaviće u utorak, 22. juna.

U današnjoj raspravi, poslanik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor rekao je da je prihvaćeno nekoliko amandmana koje je ta stranka podnela na predložene izmene zakona. Među njima, kako je naveo Pastor, najbitniji je onaj koji će nedvosmisleno posle više od 20 godina regulisati pravo studenata da polažu ispite na svom maternjem jeziku ako postoji profesor koji poznaje jezik i ukoliko je nastava bila organizovana na tom jeziku. Dodao je da se to odnosi i na pravo pripadnika nacionalnih manjina na odbranu magistarskog rada na maternjem jeziku.

Pastor je naveo da se tri amandmana SVM koja je vlada prihvatila odnose na usklađivanje resenja iz predloženih izmena sa Zakonom o nacionalnim savetima.

Demokratska stranka Srbije podnela je 18 amandmana od kojih je Vlada prihvatila tri. Prema rečima poslanik DSS Zorana Šamija, ta stranka je predložila da Nacionalni prosvetni savet ima 19 članova, a ne 21 člana kako je predloženo.

Liberalno demokratska partija (LDP) je predložila da student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 48 bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta, a ne sa 60 bodova kako je to predviđeno. Vlada je odbila taj amandman s obrazloženjem da je predloženo rešenje celishodnije sa aspekta korišćenja budžetskh sredstava i podrške najuspešnijim studentima. LDP je predložila i da vrhunski naučni radnici dobiju stopostotnu garanciju da ne mogu trpeti nikakve štetne posledice zbog neslaganja sa vladajućim trendovima u društvu, kao i da se studentima koji rade olakša tako što će im se omogućiti odbitak poreza na lični dohodak u korist školarine. Vlada je od ukupno 81 amamdmana prihvatila 16 amandmana od toga tri opizicije.

Izmenama Zakona o visokom obrazovanju je predviđeno da je za upis naredne godine studija potrebno 48 bodova, a da se visina školarine određuje u dogovoru sa Ministarstvom prosvete. Izmenama zakona predviđeno je da student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se naredne godine finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata na budžetu. Predviđeno je i povećanje broja ispitnih rokova na šest ali se školska godina mora završiti do 10. oktobra i steći uslov za upis godine. Izmenama zakona predloženo je povećanje broja članova Nacionalnog prosvetnog saveta sa 16 na 21, od čega će država predlagati sedam članova, a prema rečima predlagača precizirana je i pojednostavljena procedura akreditacije visokoškolskih ustanova. U nastavku rasprave u utorak, ostalo je da se razmotri još 10 amandmana podnetih na Zakon o visokom obrazovanju.

Izvor:Kurir