Ko je koliko miroljubiv u svijetu?

0
SHARE

adresar.gifU prvoj studiji o indeksu miroljubivosti, koju su napravili vrhunski stručnjaci magazina Economist, na popisu se našla 121 zemlja. Na prvom mjestu našla se Norveška, kao najmiroljubivija zemlja na svijetu, na drugom Novi Zeland, a na trećem Danska.

Irak je na posljednjem mjestu, a Bosna i Hercegovina se drži bolje nego SAD.

Od zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, najmiroljubivija je 15-plasirana Slovenija. Hrvatska je zauzela 67. mjesto, a Bosna i Hercegovina je 75. Makedonija je nešto miroljubivija od Srbije, tako da se ona našla na 82., Srbija na 85. mjestu.

U Sloveniji je indeks miroljubivosti vrlo visok, u Hrvatskoj srednji, a u BiH, Makedoniji i Srbiji nizak.

Zemlje su ocjenjivane prema "odsustvu nasilja", koristeći se pri tome raznim mjerenjima koja su kombinovale unutrašnje i vanjske faktore. Većina ljudi odsustvo nasilja smatra indikatorom mira.

Ova mjerenja pokazuju da i među zemljama članicama G8 postoje velike razlike u indeksu miroljubivosti. Dok je Japan najmiroljubivija od osam zemalja, Rusija se našla skoro na samom dnu, odnosno na 118. mjestu. SAD se našla na 96., a Iran na 97. mjestu.

Ovom studijom je pokazano da su zemlje sa turbulentnom historijom u 20. vijeku, kao što su Njemačka i Japan, danas vodeće kada je indeks mira u pitanju.

1. Norveška
2. Novi Zeland
3. Danska
4. Irska
5. Japan
6. Finska
7. Švedska
8. Kanada
9. Portugal
10. Austrija
.

.

75. Bosna i Hercegovina
.

.

116. Kolumbija
117. Nigerija
118. Rusija
119. Izrael
120. Sudan
121. Irak

 

(Sarajevo-x.com)