Home [njuz] Da li je Srbija u Bolonji? – pitaju (se) akademci

Da li je Srbija u Bolonji? – pitaju (se) akademci

52
0

student4Zalaganje za primenu Bolonjske deklaracije uglavnom je deklarativno i u praksi je nedovoljno učinjeno za reformu visokog obrazovanja u skladu sa odredbama tog dokumenta, ocenili su učesnici jučerašnjeg skupa u Subotici. Predstavnici domaćih visokobrazovnih institucija su na skupu “Da li je Srbija u Bolonji?”, koji je održan na Ekonomskom fakultetu u Subotici, izrazili mišljenje kako izostaje veća podrška države reformama.

Na pozitivnoj strani je utisak učesnika u diskusiji da je sa primenom nekih odredaba Bolonjske deklaracije povećana prolaznost studenata, jer taj sistem podrazumeva, pored ispita, stalne kolokvijume i testove.

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije je pre 10 godina počeo proces stvaranja jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave i istraživanja do 2010.  

Skupština Srbije  je 2005. usvojila Zakon o visokom obrazovanju koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa.

Jedan od učesnika diskusije, profesorka Srbijanka Turajlić iz nevladine organizacije (NVO) “Centar za obrazovne politike”, ocenila je da sistem obrazovanja u Srbiji još čestito nije ni ušao u Bolonjski proces.

Turajlić, koja je početkom 2000-tih bila pomoćnik ministra obrazovanja, izrazila je mišljenje da je najveći kočničar procesa primene Bolonjske deklaracije akademska zajednica koja je ostavljena da sama sebe reformiše.

Organizator prve u nizu diskusija koje će na temu Bolonjske deklaracije biti održane u Srbiji je NVO “Tehnologija i društvo”.

Izvor:RTV