Učestvujte u projektu European Rails Of Peace

0

gypDa li želite da sa 30 vaših vršnjaka iz Bosne i Kosova, ovoga leta proputujete Evropom i besplatno boravite u Beču, Rimu, Sieni i Parizu?! Glocal Forum, nevladina organizacija iz Italije, u saradnji sa svojim internacionalnim i domaćim partnerim nudi vam priliku da učestvujete u projektu European Rails Of Peace koji se održava po drugi put.

Ovaj projekat će mladima iz Srbije, Bosne i Kosova omogućiti da dobiju besplatne vozne karte i obezbeđene vize za putovanje koje će započeti 16. jula odlaskom u Beč i trajati sve do 15. avgusta. Cilj projekta je povezivanje susednih balkanskih zemalja sa vršnjacima iz Evrope, kao i ostvarivanje jednakih mogućnosti mladih iz Balkanskih zemalja sa mladima iz Evrope. 

European Rails of Peace je projekat koji promoviše mir, razumevanje i mobilnost mladih iz balkanskih zemalja. Projekat je podržan od strane Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Austrijske Vlade, velikog broja međunarodnih železničkih kompanija i kancelarije Svetske Banke u Prištini.

Svi učesnici, kojih će ove godine biti 48, po 16 iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine, imaće priliku da učestvuju u tri radionice u Beču, Rimu i Sieni.

Radionica u Beču biće realizovana sa Paktom za Stabilnost i Diplomatskom Akademijom (Stability Pact, Diplomatic Academy). Moderator radionice u Beču biće Marijana Grandits, direktor Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope koja je bila moderator i prošlogodišnje radionice održane u Beču. Sastanak u Rimu organizuje sekretarijat za mlade Skupštine grada Rima. Radionicu u Sienni će organizovati njihova Skupština grada.

Svi učesnici projekta dobijaju:
   Besplatnu Global Inter-Rail kartu koja važi 30 dana (od 16. jula do 15. avgusta 2007. godine)
Besplatnu šengensku vizu koja važi mesec dana (učesnici sami moraju da obezbede zdravstveno osiguranje)
Besplatan smeštaj u Beču, Rimu i Sieni gde će se održati radionice sa svim učesnicima iz Srbije, Kosova, I Bosne I Hercegovine (datumi boravka u gradovima su: 17. i 18. jul Beč, od 20. do 22. jula Rim, 23. i 24. jul Siena (Italija).
Besplatan boravak u omladinskom hostelu u Parizu 28. jula
Besplatnu člansku kartu Hostelling International koja omogućava popust u gotovo svim hostelima u Evropi
Besplatan Thomas Cook Train vozni raspored
Besplatan Thomas Cook European Travel-Guide
Besplatnu voznu kartu do granice, budući da InterRail Global Pass ne važi u zemlji prebivališta

 

Učesnici sami moraju da obezbede:
Zdravstveno osiguranje za Šengensku vizu koje će vredeti mesec dana
Troškove puta, hranu i smeštaj sem za pomenute sastanke u Beču, Rimu i Sijeni kada su obezbeđeni smeštaj i hrana.

InterRail Global Pass nije validna u zemlji prebivališta, organizator obezbeđuje kartu prilikom izlaska iz zemlje ali učesnik mora da sam obezbedi kartu za povratak, koju će uz validnu InterRail Global Pass dobiti sa popustom.

Sva neophodna dokumenta za pribavljanje Austrijske vize

 

Da bi ste učestvovali u ovom projektu potrebno je da:
Imate između 18 i 25 godina
Pohađate srednju školu ili fakultet (učenici, studenti privatnih obrazovnih ustanova takođe mogu da konkurišu!)
Imate validan pasoš koji ima najmanje tri prazne strane i važi još najmanje 6 meseci
Govorite Engleski jezik

 

Popunite formular i napišite CV na engleskom jeziku, i dokumenta pošaljete  na email nikola@kontra.org.yu do 7. juna. Imena učesnika objavićemo na sajtu Kontra magazina 10. juna!

PREUZMITE FORMULAR – DOWNLOAD >>>
 

Partneri European Rails Of Peace projekta 2007 su:
the Stability Pact for South-Eastern Europe; the Municipality of Rome; The Municipality of Siena; The Municipality of Ancona; the Federal Ministry for European and International Affairs of Austria; the Diplomatic Academy of Vienna; the Council of Europe and The Eurail Group; Thomas Cook Publishing, The European Union, the Italian and the French Federations of Youth Hostel Associations (EUFED, AIG and FUAJ), the World Youth Student & Educational Travel Confederation; Accor, Attica Group.

O Projektu European Rails Of Peace:

Projekat „European Rails of Peace“, prošle godine je prvi put  uspšeno organizovao „Glocal Forum“, nevladina organizacija iz Rima, u saradnji sa „Austrijskim ministarstvom inostranih poslova“, „Paktom za stabilnost jugoistočne Evrope“ i kancelarijom „Svetske Banke“ u Prištini.  Projekat je započet  24. jula zajedničkim odlaskom učesnika sa Kosova i Srbije sa beogradske železničke stanice. U projektu je učestvovalo po 20 studenata iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine.  Učesnici su prisustvovali radionici, koju je na temu mirovnih aktivnosti i mirnog rešavanja konflikata, organizovala „Diplomatic Academy“ iz Beča u saradnji sa Bečkim Univerzitetom i Skupštinom grada Beča. U Beču učesnicima su se obratili ambasador Wolte iz „Austrijskog Cantra za evropske integracije“, predstavnici „Ministarstva inostranih poslova Austrije“, Mr. Schider član gradskog veće u ime Skupštine grada Beča, amb. Lamberto Zannier, direktor „Conflict prevention Center“ u „OSCE“, i predstavnici „Pakta za stabilnost.“

U okviru radionice otvoren je dijalog o stereotipima i prevazilaženju istih, naročito o stereotipima koje Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo imaju između sebe, kao zemlje koje su istorijski i kulturološki povezane.
Kao zanimljivost možemo navesti da su se isti dan u Beču odvijali zvanični razgovori srpskih i kosovskih političara oko budućeg stastusa Kosova. Predstavnik Ministarstva inostanih poslova Austrije, zbog toga je naveo, da ovaj projekat i uključivanje mladih ljudi u slične projekte imaju veliki značaj, budući da političari nisu u stanju da prevaziđu političke razlike.

Domaćin svečane večere u Beču bio je Mag. Josef Hollos, šef Odeljenja za decu i omladinu pri Skupštini grada Beča, uz čiju finansijsku pomoć je odezbeđen smeštaj učesnika u Beču.

Posle radionice u Beču učesnici su po sopstvenom izboru putovali Evropom, uz popuste koje im je obezbedio „Gloacl Forum“ u saradnji sa partnerima, da bi se studenti iz Srbije , Bosne i Hercegovine i Kosova ponovo sreli 5. avgusta u Rimu.  Radionicu u Rimu organizovala je Skupština grada Rima, u zgradi Opštine na Campidoglio-u. Posle radionice u Rimu učesnici su nastavili svoje putovanje Evropom koje je završeno 22. avgusta.

ČLANAK O PROJEKTU – DOWNLOAD >>>

BROŠURA NA ENGLESKOM – DOWNLOAD >>>

Previous articleU zraku u Rimu ima kokaina
Next articleGlobal Integration of Graduate Programmes