Home [treninzi] SMILE 07 III MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA

SMILE 07 III MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA

73
0

Novi Sad, Srbija – 09.-11.07.2007.
Organizator :Fakultet za sport i turizam – Tims
Radnička 30a/2
21000 Novi Sad
tel: 381 21 530633
fax: 381 21 530232
Pokrovitelj Konferencije
ATLAS – svetska asocijacija obrazovnih institucija u oblasti turizma i slobodnog vremena www.atlas-euro.org,
a koorganizator
E.A.E. biznis škole iz Barselone www.eae.es.

Opšte informacije :

“ŽIVOT BEZ GRANICA – KROZ SPORT, TURIZAM I SLOBODNO VREME”
Do you see yourself like young scientific with management spirit?Are you capable for animations and for creativity work?Do you have strong leadership and analytical capabilities, good communication and collaboration
skills?

Then join SMILE 07.

Konferencija “SMILE 07” je treća po redu studentska naučna konferencija, u organizaciiji Fakulteta za sport i turizam-Tims iz Novog Sada. Započeta kao konferencija studenata fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u okviru Asocijacije Fakulteta Podunavskih zemalja, ova Konferencija je proširila svoje polje delovanja na studente fakulteta koji svojim programima obuhvataju i turizam, slobodno vreme (leisure), velnes, fitnes.
Konferencija ima za generalni cilj podsticanje razvoja naučne misli, istraživačkog duha i implementaciju znanja studenata iz oblasti sporta, turizma, aktivnosti slobodnog vremena, velnesa, kao i širenje interkulturalizma, tolerancije i saradnje između mladih zemalja učesnika kroz različite oblike komuniciranja – prikaz radova, radionice, akcije, sportske i kulturne aktivnosti.

Glavna tema treće po redu konferencije “Smile 07” ima naziv “Život bez granica – kroz sport, turizam, slobodno vreme”.

KO mogu biti učesnici? Svi oni mladi koji žele da učestvovanjem na Smile-u pokažu rezultate svog stvaralaštva, ideja, napora, proba, dilema u oblasti sportova, turizma, leisure, wellnessa, fitnesa.

KAKO se realizuje prikaz ostvarenja studenata? Kroz prezentaciju radova, diskusiju, kreativne radionice, takmičenja, polemike, prikaze veština.

KADA se realizuje? 9-11. jula 2007. godine

GDE se realizuje konferencija? u Novom Sadu i Vojvodini u prostorima odgovarajućim za te aktivnosti – učionice, sale, otvoreni prostori, ulica, park, salaš, trg, balkon.

Ideja je da se od 2007. godine, sem prikaza rezultata naučnih radova (rađenih pod mentorstvom profesora-mentora)
prošire oblici prikazivanja stečenih znanja i sposobnosti studenata imajući u vidu značajnost svih znanja i sposobnosti za uspešan transfer znanja u privredu i život.

Program Konferencije: Konferencija “Smile 07” je podeljena u četiri sekcije:
1.sekcija – Prikaz rezultata stručno-naučnih radova studenata– iz turizma, sporta, slobodnog
vreman i velnes-a, kao i njima komplmentarnih oblastiU ovoj sekciji studenti prezentuju stručno-naučne radove. Cilj ove sekcije je da studenti iznesu rezultate istraživanja u oblasti sporta, turizma, velnesa i leisure, a u vezi sa savremenim tendencijama, a na temu „Život bez granica”, kao i da dobijeni rezultati odražavaju primenjivost u praksi. Studenti svoja istraživanja i radove rade pod mentorstvom jednog od profesora sa nekog od fakulteta. Svi radovi se recenziraju, a na kraju Konferencije najbolji se i nagrađuju.
2.sekcija- Prikaz studentskih kreiranih (i(/ili realizovanihi) stručnih programaU okviru ove sekcije studenti prikazuju projekte za neke konkretne organizacije: biznis planove, marketing planove i planove promotivnih aktivnosti – turističkih ili sportskih organizacija, takmičenja, turističke agencije, destinacije, objekta, sportskog centra, kluba, ili bilo koje firme iz oblasti sporta, turizma, velnesa i aktivnosti slobodnog vremena. Za svaku kategoriju studenti prikazuju ideju programa ili projekta, kao i efekte realizacije istih.Cilj ove sekcije je da studenti prikažu stepen ovladanosti primenjivih (know – how) znanja na konkretnim primerima iz prakse, čime se podstiče povezanost teorije i prakse, ali i blagovremeno uspostavljanje kontakata između studenata i neposredne prakse.
3.sekcija – Prikaz kreativnih radova studenataU ovoj sekciji studenti imaju mogućnost da izraze svoju kreativnost u planiranju, izradi i saopštavanju rezultata stručnog angažovanja. Kreativno izražavanje obuhvata upotrebu pisane reči u obliku prikaza izveštaja, reportaža, eseja, putopisa; vizuelnog izražavanja – formiranjem tematskih foto-izložbi, audio- i audio-vizuelno izražavanje – izradom i prikazom kratkog tematskog filma.Na svaki od ovih načina kretivnog izražavanja studenti mogu da prikaži svoje kreirane ili realizovane ideje, koje se odnose na oblast sporta, turizma i velnesa, a na temu Konferencije “Život bez granica”.
4.sekcija- Prikaz programa kominikacije i animacijeKomunikacija i animacija imaju sve veći značaj u ljudskim odnosima uopšte, pa i u pojedinim oblastima ljudskih aktivnosti. U skladu sa tim će studenti moći da prikažu svoje animacione programe iz oblasti turističke, sportske, kulturne i ulične animacije, koje će izvesti sa određenom grupom mladih ili dece, koji će biti direktni i indirektni učesnici konferncije.Cilj ove sekcije je da studenti prikažu svoje komunikacione sposobnosti kroz realizaciju sopstvenih animacijskih programa, kao i da pokažu stepen razumevanja primene takvih programa u oblasti sporta, turizma i drugih komplementarnih oblasti.

Rokovi SMILE 07:
Prijava učešća: Do 15.marta 2007.
Rešenja o prihvatanju sažetaka i druga informacija prijavljenim učesnicima: Do 15.aprila 2007.
Rok za dostavljanje radova: Do 15.jun 2007.
Detaljne informacije o smeštaju i programu: Do 20. juna 2007.
Kontakt: Jelena Velić – jeca@tims.edu.yu

Način rada na Konferenciji – Za svaku od planiranih sekcija naučni i organizacioni odbor su postavili kriterijume, uslove i propozicije prijavljivanja studenata za učešće na Konferenciji. U zavisnosti od prijavljenih i odabranih radova formiraće se detaljni program Konferencije imajući u vidu da je uslovljen brojem i tipom prijavljenih radova. Prezentacija radova će biti u obliku usmenih prezentacija, u obliku organizovanih i realizovanih radionica, prikaza audio i video materijala, postavljanja izložbi. Za realizaciju ovih sekcija, a naročito animacionih programa je predviđeno učešće mladih različitog uzrasta iz različitih obrazovnih i sportskih institucija
koje su i suorganizatori.U sklopu aktivnosti Konferencije planira se i čitav niz aktivnosti u cilju upoznavanja učesnika, druženja, razmene iskustava, prikaza i promocije svojih fakulteta, zemalja, kao i zabavne i sportske aktivnosti.

Smeštaj: Informacije o smeštaju naknadno će biti postavljene.

Tehnička oprema i slanje radova Rad bi trebalo da bude pripremljen u Microsoft Word-u i organizatorima poslat (ili predati) u elektronskoj formi (na CD-u ili USB-u), najkasnije do 015.03. 2007.godine na e-mail: smile@tims.edu.yu ili na adresu tims.-a (Fakulteta za sport i turizam, Radnička 30a, Novi Sad – Srbija).Autori su obavezni da na posebnoj strani (kao zaseban “fajl”) pošalju ili predaju:
– Naslov rada
– Lične podatke (Puno ime i prezime, Fakultet na kojem studiraju, Grad i Zemlja iz koje dolaze, kontakt)
– Abstrakt rada: Kratak prikaz sadržaja i osnovnih rezultata rada, dužine do maksimalno 250 rečii da bude uređen sa sledećim opcijama:
Format: Microsoft
WordFont: Times New Roman, 12 pt
Velicina papira: A4
Margine: po 2 cm
Naziv rada, velikim slovima, pt 14, center
Ime, prezime autora, 12 pt, bold, center,
Naziv fakulteta, sedište i država, 12 pt, italic, center
Tekst sažetka; velicina: 12 pt, justify
Razmak između redova: single
Izvući 3 ključne reči
Molimo Vas da ne koristite stilove kao i da svaki red pocinje odmah uz levu marginu.

Rok za konkurisanje : 15.03.2007.

smile@tims.edu.yu
http://www.tims.edu.yu/tims2/smile.jsp