Home [ knjige/tribine ] Konferencija Mladici i nasilje : “Putevi za promene”

Konferencija Mladici i nasilje : “Putevi za promene”

49
0

 Povodom promovisanja novog edukativnog modela koji doprinosi pozitivnom razvoju mladića i sprečava nasilje među mladima, CARE international i partnerske organizacije Centar E8 i Inicijative, sa velikim zadovoljstvom Vas pozivaju na konferenciju „Promocija rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih –Mladići i nasilje: putevi za promene“. Konferencija će biti prilika da se diskutuje o rezultatima istraživanja o ponašanju mladića, o načinima da se promovišu zdravi životni stilovi i merama u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Konferencija je deo regionalnog projekta „Inicijativa mladića“ koji se pored Srbije odvija i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Datum:

Petak, 18. decembar 2009

Mesto:

Hotel Zira, sala Mikonos, Beograd

Vreme:

 • 09.30 – akreditacija

 • 10.00 – otvaranje konferencije

 • 11.15 – predstavljanje projekta „Inicijativa mladića“

 • 12.30 – predstavljanje rezultata početnog istraživanja

 • 14.10 – diskusija

 • 16.30 – zatvaranje konferencije

 • 16.40 – koktel ručak

Učesnici:

 • Predstavnik ministarstva prosvete

 • Predstavnik ministarstva za omladinu i sport

 • Predstavnik ministarstva za rad i socijalnu politiku

 • Predstavnik ambasade Kraljevine Norveške

 • g. Mladen Vuković, predstavnik BUDI MUŠKO kluba Vazduhoplovne akademije Beograd

O organizaciji:

CARE International North West Balkans је humanitarna međunarodna organizacija koja sprovodi aktivnosti na Balkanu od 1992. godine. U Srbiji, CARE je započeo svoj rad 1996. godine.

Danas, CARE u Srbiji, sprovodi nekoliko projekata koji su vezani za obrazovanje i zapošljavanje Roma u Vojvodini, ali i projektima koji imaju za cilj sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Projekat „Inicijativa mladića za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja na Severo-zapadnom Balkanu“ je trogodišnja inicijativa fokusirana na izazivanje promene stavova i ponašanja mladića u vezi rodno zasnovanog ali i vršnjačkog nasilja, zdravih stilova života i pitanja maskuliniteta.

Ovo je pilot projekat iniciran u pet gradova (Sarajevo, Banja Luka, Zagreb, Prokuplje i Beograd), koji CARE sprovodi sa partnerskim organizacijama u svakom gradu. Projekat je podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti agenciji McCann Erickson Public Relations na telefon 011/2029-600. Osobe za kontakt su: Dragana Jelić 063/385-042 i Lana Andrić 063/385-034