“OMLADINSKA INICIJATIVA – OD IDEJE DO AKCIJE”

0
SHARE

 Centar za omladinski rad, iz Novog Sada organizuje drugi po redu seminar za omladinske lidere/ke "OMLADINSKA INICIJATIVA – OD IDEJE DO AKCIJE" , 03 – 06. decembra 2009. godine.
Osnovni cilj seminara "OMLADINSKA INICIJATIVA – OD IDEJE DO AKCIJE" jeste izgradnja kapaciteta omladinskih lidera/ki za aktivno učešće u lokalnoj zajednici.

U toku četiri dana intezivnog rada i učenja učesnici/ce će imati priliku da stiču znanja o principima, vrednostima, i metodama omladinskog rada u zajednici, o značaju aktivnog učešća mladih u razvoju društva, te da izgrađuju mrežu podrške i saradnje omladinskih lidera na teritoriji Srbije.

Učesnici/ce na seminaru su 21 omladinski lider/ka iz 7 opština u Vojvodini, uzrasta od 17 do 25 godina, sa prethodnim iskustvom u omladinskom aktivizmu.

Partneri na projektu su 7 lokalnih kancelarija za mlade iz Čoke, Kikinde, Zrenjanina, Bačkog Petrovca, Temerina, Sremskih Karlovaca i Sremske Mitrovice.

Centar za omladinski rad sprovodi ovaj seminar kao nastavak podrške kancelarijama za mlade čiji su koordinatori u toku prethodne godine prošli obrazovni program „START UP – jačanje kapaciteta koordinatora lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade“

Obrazovni program "OMLADINSKA INICIJATIVA – OD IDEJE DO AKCIJE" realizuju treneri Centra za omladinski rad sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom omladinskih radnika u zajednici.