Home [konkursi] K O N K U R S ZA STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU

K O N K U R S ZA STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU

43
0

 Nacionalni komitet IAESTE Srbija, Karnegijeva 4/I, Beograd, Tel: 3229077, www.iaeste.ac.rs, E-mail: iaeste@tmf.bg.ac.rs objavljuje K O N K U R S (za studente Univerziteta u Beogradu) za slanje studenata tehničkih fakulteta, šumarstva, poljoprivrede i PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet), na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2010. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja.
Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
– da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
– da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
– da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim
ili španskim;
– da nisu stariji od 28 godina.
Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:
IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija – Master)
IV godine studija Elektrotehničkog fakulteta
IV godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta
IV godine studija Saobraćajnog fakulteta
IV godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta
IV godine studija Građevinskog fakulteta (Geodetski odsek – I godina Akademskih studija – Master)
III i IV godine studija PMF-a
IV godine studija Mašinskog fakulteta (I godina Akademskih studija – Master)
IV godine studija Poljoprivrednog fakulteta
IV godine studija Šumarskog fakulteta
IV godina studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije
Neophodno je popuniti “on-line” prijavu ( www.iaeste.ac.rs/konkurs ), a zatim predati uverenje o
položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 12 do
16 časova najkasnije do 12.12.2009. godine (do 15:00 časova), kada se konkurs i završava.
Kandidati će 24. 25. i 26. decembra 2009. godine polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama
IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti istaknuti na oglasnoj tabli
IAESTE-a po završetku konkursa. Detaljnije informacije će biti poslate svakom kandidatu e-mail-om.
Ispiti iz ostalih gore navedenih jezika će biti polagani prema potrebi, naknadno.
Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami ili uz eventualnu pomoć svojih
stipenditora ili sponzora.
Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih
Pododboru IAESTE Beograd do 26.02.2010. godine.