Volonteri za rad na online izdanjima

0
SHARE

 Program volonterskog rada Adria Media Serbie je osmišljen sa ciljem pružanja mogućnosti stručnog usavršavanja i osposobljavanja  studenata u oblasti online novinarstva. Prilagođen je studentima bez radnog iskustva i namenjen upravo sticanju radnog iskustva kroz volonterski rad.

Volonterski rad se obavlja u oblasti online i štampanog novinarstva radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja volontera. Volonterski rad obuhvata  stručno usavršavanje u novinarskim poslovima na online izdanju što podrazumeva pisanje i opremu tekstova, pronalazak ekskluzivnih informacija, odlaske na događaje, učestvovanje u produkciji i organizaciji magazina/online izdanja/ekstenzija u magazinu, ažuriranje sajta, osnove internet marketinga, osnove pisanja za web, rad sa pretraživačima, stalni tutoring vezan za privlačenje i održavanje posete sajtu, odabir naslovne strane, pripremu plana broja, osnove pripreme za štampu, davanje ideja u vezi sa aktuelnim temama, modnim i beauty stranama, unos materijala, slika, internih banera, anketa; obogaćivanje sajta dodatnim materijalom što bi vodilo razvijanju sajta ka online izdanju; koordinaciju sa web sektorom po pitanju noviteta, projekata, banera; angažovanje na forumu, administracija foruma, administracija komentara, pokretanje i kontrola diskusija; update informacija na profilu, fan grupi i fan stranici facebook-a, komunikacija sa članovima grupa, održavanje stranice facebook-a i Twitter-a.

Kroz navedene aktivnosti volonter stiče bolje poznavanje rada u časopisu, funkcionisanja online novinarstva, principa sardanje sa saradnicima i timom koji radi na časopisu kao i mogućnosti razvijanja ambicija i interesovanja u novinarstvu.

Volonter stiče praktično znanje i kontakte preko kojih dobija informacije za pisanje tekstova; ima priliku da usvoji uspešne obrasce poslovnog komuniciranja u ovoj oblasti; da savlada tehničke aspekte pravljenja online izdanja magazina što podrazumeva rad u različitim programima.

Volonterski rad se obavlja u prostorijama kompanije, kao i van prostorija poslodavca (rad od kuće, poseta događajima).  Stručno usavršavanje i osposobljavanje traje najmanje 3, a najviše 12 meseci sa mogućnošću prelaska na angažovanje preko omladinske zadruge.

Svaki volonter za vreme trajanja programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja ima mentora koji je zadužen za njegovo vođenje kroz program.

Na kraju obavljenog volonterskog staža, kompanija vrši proveru stečenog znanja i izdaje potvrdu volonteru o obavljenom volonterskom stažu, kao i o vrsti i stepenu stečenih znanja odnosno veština.

Način konkurisanja:

Konkurs je otvoren do: 31.12.2009. Zainteresovane molimo da pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo preko www.adriamedia.imaposla.com. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.