Home [njuz] Mladima nedostaju informacije

Mladima nedostaju informacije

40
0

 Prema ovogodišnjem istraživanju, mladi ljudi su svesni da nemaju dovoljno informacija, posebno o mogućnostima za zapošljavanje. Kako je zaključeno na sastanku predstavnika Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i omladinskih nevladinih organizacija, to mora da se promeni u najkraćem roku i da se napravi Strategija za mlade koja bi koristila primere dobre prakse omladinskih centara iz Evrope.

Kao primer dobre prakse poslužila je inicijativa Davida Kapekia, direktora Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih ERYICA (European Youth Information and Counseling Agency), da se u Srbiji napravi mreža omladinskih informativnih centara po uzoru na one u Evropi. Prema rečima pomoćnika pokrajinskog sekretara za omladinu Tatjane Banjanin, akcioni plan za mlade u Vojvodini ima važan segment koji se bavi informisanjem mladih, kao osnovom za bilo koji drugi rad, posebno omladinski.
– I mladi, i celo društvo treba da budu obavešteni i upoznati šta je omladinska politika generalno, ali i o svakom konkretnom projektu i akciji koja se tiče mladih. Samo na taj način mladi mogu kvalitetno da učestvuju u izgradnji modernog društva – ocenila je Banjanin.

Izvor: 24 sata