Home [njuz] Prava na sunce!

Prava na sunce!

132
0

 Danas se obeležava Međunarodni dan srednjoškolaca. Unija srednjošlkolaca Srbije – UNSS  će kampanjom Prava na sunce! obeležiti 17. novembar, Međunarodni dan srednjoškolaca. Fokus kampanje je odgovor na trenitno stanje u školama, nepoštovanje i zanemarivanje učeničkih prava, odnosno promocija novostečenog prava srednjoškolaca da aktivno učestvuju u radu školskog odbora.

Kao organizacija koja zastupa stavove učenika na nacionalnom nivou, Unija srednjoškolaca Srbije se zalaže za otvoreno i aktivno društvo koje treba celoživotno razvijati. UNSS školu vidi kao prostor za praktikovanje demokratskih procesa i preuzimanja odgovornosti učenika za unapređivanje obrazovanja. Smatrajući da suštinski napredak u obrazovanju može nastati samo kao rezultat saradnje učenika i profesora, Unija srednjoškolaca Srbije snažno  je zastupala stav da se učenici/e moraju pitati u procesu donošenja odluka u školama. Srednjoškolci su aktivno učestvovali u izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i izborili se za veću participaciju učenika na svim nivoima.
Ove velike promene ostvarene su u saradnji sa Skupštinom Srbije, uz veliku podršku narodnog poslanika Dejana Nikolića iz Sokobanje, i dobar su primer / govore nam kako aktivni mladi svojim afirmativnim angažovanjem mogu na pokrenu velike promene u društvu.
Unija srednjoškolaca Srbije smatra da će učenici svojim odgovornim i kreativnim angažovanjem doprineti poboljšanju kvaliteta obrazovanja i školskog života. Danas učenici imaju pravo i obavezu da učestvuju u kreiranju obrazovnih programa, nastavnog programa, vannastavnih aktivnosti i evaluaciji škole.
Ovo je velika promena za koju se UNSS izborila. Srbija je danas jedna od devet zemalja Evrope u kojima srednjoškolci imaju pravo glasa u školskom odbru. Međutim, sada kada ulaze u fazu implementacije zakona, srednjoškolci se suočavaju se sa brojnim izazovima. U društvu u kome većina mladih nema kulturu participacije  potrebno je uložiti dodatne napore u informisanje i motivisanje učenika da preuzmu akciju. Sa druge strane, profesori ne priznaju i ne podržavaju participaciju, šta više brane je. U više od 70% škola učenicima nije dozvoljeno da ostvare svoje pravo na participaciju.

Prava na sunce!
Unija srednjoškolaca koja se izborila za prepoznavanje prava učenika sada se svim snagama zalaže za poštovanje i podršku participacije. U cilju promocije novih zakonskih odredbi i aktiviranja učenika u misiji smislenog i odgovornog učestvovanja, Unija srednjoškolaca Srbije je pokrenula kampanju Prava na sunce!
U okviru kampanje organizovane su aktivnosti u 50 gradova u Srbiji koje će u narednih šest meseci osigurati da učenici u srednjim školama zaista učestvuju u radu školskog odbora i procesu donošenja odluka. Na Međunarodni dan srednjoškolaca, 17. novembra, u preko 110 škola u Srbiji će osvanuti transparent sa natpisom: „Glasaj u školskom odboru. Imaš pravo!“. Srednjoškolici širom zemlje osmisili su mnoge kreativne načine da promvišu svoja prava, kroz predstave, performanse, tribine, kvizove koje organizuju. Ideja je da se čuje glas mladih koji su proaktivni u kreiranju boljeg obrazovanja po meri učenika. Kampanja Prava na sunce! je podržana od strane Ministarstva omladine i sporta.

Evropska perspektiva
Unija srednjoškolaca Srbije će učestvovati na evropskoj konferenciji  „17. november, International Day of Students – Join students’ action!“, koja se održava u Briselu od 16.-19. novembra. Konferenciju organizuju Evropska unija srednjoškolaca (OBESSU), čija je UNSS punopravna članica od 2003. godine, kao i Evropska unija studenata (ESU).

Zašto je 17. novembar važan dan? Tog dana, 1939. godine, hiljade studenata u Čehoslovačkoj, izašlo je na proteste protiv nacističke okupacije palim žrtvama brutalnog nasilja. Mirni protesti su tragično završeni, a time je označena prekretnica u istoriji studentskog pokreta. Ove godine se obeležava 70-godišnjica Medjunarodnog dana srednjoškolaca i studenata.

Izvor: Unija srednjoškolaca Srbije