Home [konkursi] Nagradni konkurs za učenike srednjih škola

Nagradni konkurs za učenike srednjih škola

46
0

 „KULT JOSIPA BROZA TITA – DOŽIVLJAJ OBIČNOG ČOVEKA”

O TEMI
Ove školske godine tema konkursa vezana je za fenomen kulta ličnosti, novi tip političkog liderstva koji je obeležio istoriju 20. veka. Iako ima i svoju političku dimenziju, ova pojava je suštinski društvenog karaktera, jer podrazumeva neposredan odnos jednog, jedinstvenog i izuzetnog pojedinca, tj. „Vođe“ i mnoštva pojedinaca koji čine „masu“ ili „narod“. Pri tome, izraz „masa“ ili „narod“ nema samo kvantitativno značenje, već pre svega označava mnoštvo koje se nalazi u specifičnom psihičkom stanju uzbuđenja i zanosa, kada je spremno na postupke i poduhvate za koje ne bi bilo sposobno u drugačijem stanju i u drugoj situaciji. Upravo taj odnos običnih ljudi koji su (dobrovoljno ili protiv svoje volje) učestvovali u različitim masovnim manifestacijama ili na drugi način bili uključeni u aktivnosti kojima je građen o širen kult Vođe, upravo njihovo viđenje Josipa Broza Tita, čini temu ovogodišnjeg nagradnog konkursa.

ZADATAK ZA SREDNJOŠKOLCE:
1. Odaberi jednu manifestaciju koja je u tvom mestu bila organizovana u čast Josipa Broza Tita
2. Pronađi u sopstvenom okruženju osobu ili osobe koje su učestvovale u toj manifestaciji
3. Uradi intervju(e)
4. Uklopi pojedinačno iskustvo (iskustva) u širu sliku, tako što ćeš:
– identifikovati ostale elemente kulta ličnosti – one koje je partijsko-državni vrh gradio oko ličnosti Josipa Broza Tita
– utvrditi kakva je veza postojala između ličnih doživljaja i zvanične, državno-partijske slike o Josipu Brozu Titu
5. Razmisli zbog čega je bilo važno da postoji kult ličnosti Josipa Broza Tita
6. Proceni jesu li uticaji kulta ličnosti Josipa Broza Tita vidljivi i danas ili su sasvim nestali; ukoliko su i danas prisutni, identifikuj ih.

Verujemo da će traganje za pojedinačnim pričama i iskustvima starijih biti zanimljiv zadatak za srednjoškolce, koji će im pomoći da saznaju više o fenomenu koji im možda i nije sasvim nepoznat, ali koji u većini slučajeva teško uspevaju da razumeju. Sigurni smo, takođe, da će radovi srednjoškolaca biti dragocena dopuna postojećih znanja o kultu ličnosti Josipa Broza Tita do kojih je došla profesionalna istoriografija i to dopuna koja se odnosi, pre svega, na oblast istorije svakodnevice. Verujemo da će srednjoškolaci svojim radovima osvetliti i obojiti onaj deo istorije svakodnevice u kojem se pojedinac susretao sa aparatom partijske države i bio u situaciji da sarađuje i uključi se u funkcionisanje sistema i da, na neki, sebi dostupan način, usvaja i upražnjava ideologiju.

O KONKURSU

Srednjoškolci,
pozivamo vas da i ove školske godine istražujete noviju istoriju Srbije.
Nagradni konkurs za učenike srednjih škola Susreti s prošlošću organizuje se od školske 2003/2004. godine. Autor i organizator konkursa je Udruženje za društvenu istoriju-EUROKLIO iz Beograda. Od školske 2006/2007. godine na organizaciji i realizaciji konkursa Udruženje sarađuje sa Mladim istraživačima Srbije.
Nagradni konkurs za učenike srednjih škola Susreti s prošlošću namenjen je svim redovnim učenicima srednjih škola, koji su radoznali, uporni i spremni da svoje slobodno vreme posvete istoriji i to na način koji se razlikuje od onoga sa kojim se sreću u svojim školama. Od učenika se očekuje da sprovedu samostalna istraživanja na zadatu temu.
Prihvataju se isključivo istraživački radovi, tj. radovi koji su zasnovani na podacima dobijenim analizom istorijskih izvora. Svoja saznanja i zaključke istraživač treba da predstavi u formi pisanog rada (15-25 stranica) i dostavi na našu adresu do 15. marta 2010. godine. Formular za prijavljivanje može se preuzeti ovde .

Prijavu – popunjen formular, možete poslati elektronskim putem na adresu: susreti@udi.org.rs  ili na poštansku adresu:
Mladi istraživači Srbije
(Susreti s prošlošću 2009/2010)
11070 Novi Beograd
Bulevar umetnosti 27

Radove srednjoškolaca-istraživača čitaće i ocenjivati stručni žiri prema unapred definisanim kriterijumima koji su usklađeni sa pravilima i zahtevima konkursa. I ove godine, među članovima žirija, osima profesora istorije, biće i istoričari istraživači koji rade na fakultetima, institutima, arhivima i muzejima.
Autore najboljih radova očekuju vredne nagrade, kao i mogućnost da učestvuju na nekoj od međunarodnih akademija koje svake godine organizuje EUSTORY History Network.
Detaljnije informacije o Nagradnom konkursu, ovogodišnjoj istraživačkoj temi i mogućim pravcima istraživanja, kao i metodološko uputstvo za sprovođenje istraživanja i pisanje rada (Herodot, brošuru posvećenu konkursu) potražite kod svog profesora istorije a možete je preuzeti i ovde

Na  sva vaša pitanja odgovoriće organizatori: susreti@udi.org.rs

Nadamo se da će ovogodišnja tema privući veliki broj istraživača. Ne sumnjamo da će i ove godine na našu adresu stići kvalitetni istraživački radovi i da će se, zahvaljujući njima, naša znanja o sopstvenoj prošlosti osvežiti, ako ne i proširiti.
Svim srednjoškolcima i njihovim mentorima želimo zanimljive i uspešne susrete s prošlošću!
U nadi da ćemo se videti u maju, na ceremoniji dodele nagrada, srdačno vas pozdravljamo.

Izvor: Mladi istraživači Srbije