Konkurs “E, mogu i ja!” 2009

0
SHARE

 Konkurs raspisuje Evropski pokret u Srbiji uz podršku Ministarstva omladine i sporta.
Cilj je da se mladi motivišu da identifikuju društvene probleme u svom okruženju i da reaguju na njih, tako što će osmisliti konkretnu akciju kojom bi ili rešili probleme u svom okruženju ili ukazali na njihovo postojanje.
Konkurs je namenjen neformalnim grupama mladih, omladinskim organizacijama civilnog društva i organizacijama civilnog društva koje se bave mladima.

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:
mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo
ukazivanju na probleme u svojoj okolini
rešavanju uočenih problema

Na konkurs mogu da se prijave omladinske organizacije civilnog društva, organizacije civilnog društva koje se bave mladima i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.). Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 25 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Konkurs traje od 9. novembra do 25. decembra 2009. godine.

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog formulara. Prijavni formular se može preuzeti ovde . Popunjen prijavni formular se dostavlja ISKLJUČIVO elektronskom poštom na adresu resivoje@emins.org sa naznakom „Za konkurs E, mogu i ja! 2009“.

Nakon zatvaranja konkursa Komisija konkursa odabraće 12 najboljih predloženih akcija i  podržati njihovu realizaciju u iznosu do 50. 000 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni nakon odluke Komisije konkursa (januar 2010. godine) na sajtu www.resivoje.rs .

Predložene akcije moraju biti sprovedene u periodu od 1. februara. do 31. marta 2009. godine.

 Društvene akcije se sprovode isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete

u razmatranje.

 Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: resivoje@emins.org