Home [konkursi] Program malih donacija ISKORAK

Program malih donacija ISKORAK

62
0

 Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju pozivaju omladinske nevladine organizacije da se prijave na program malih donacija „ISKORAK “. Krajnji rok za konkurisanje je 11. decembar 2009. godine. Za program „ISKORAK" mogu konkurisati sve omladinske nevladine organizacije registrovane kao udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima ili su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta. Neformalne inicijative mladih, đački parlamenti i institucije koje se bave mladima, kao i udruženja građana koja deluju u navedenim opštinama, ali nemaju tu sedište neće biti direktno podržani u okviru ovog programa, kao ni ostale organizacije koje se ne bave mladima. Ove strukture mogu da budu uključene u planiranje i realizaciju projekata kao partneri.
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 10 000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 2 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekta je do 3 meseca.
Cilj programa „ISKORAK" je da mladi pokrenu rešavanje sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama kroz aktivnosti usmerene kako prema donosiocima odluka tako i prema građanima. Kroz ovaj program želimo da utičemo na:
Poboljšanje komunikacije i saradnje između mladih i lokalnih vlasti (opštinskih kancelarija za mlade) kroz zajedničko delovanje na rešavanju potreba i problema mladih u lokalnoj zajednici;
Jačanje aktivizma mladih kroz njihovu edukaciju i praktičnu primenu stečenih veština;
Rešavanje konkretnih problema mladih u lokalnim zajednicama kroz donošenje i sprovođenje opštinskih (gradskih) odluka.
Prijave koje pristignu nakon 11. decembar 2009. godine neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 15 dana od datuma zatvaranja konkursa. Organizacije moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji http://www.konkurs.zainicijativa.org/ .

Prijave se dostavljaju elektronskim putem (iskorak@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (Nikole Pašića 68 / 17, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, kontaktirati: Ivanu Konić na ivanak@zainicijativa.org ili 019 440 224.