Home [konkursi] VIP – Volonterizam ipak praksa

VIP – Volonterizam ipak praksa

76
0

 Projekat VIP – Volonterizam ipak praksa, se realizuje u okviru sprovođenja Nacionalne strategije i Akcionog plana za mlade, a realizuje ga Grupa 484 uz podršku Minisarstva omladine i sporta u saradnji sa Volonterskim centrom Kragujevac i Volonterskim centrom Niš.
Osnovni cilj projekta jeste da se omogući institucionalizacija volonterske prakse sa osetljivim grupama populacije, kroz saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama, institucijama i fakultetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Studenti, pre svega društvenih fakulteta, ali i svi zainteresovani u ovim gradovima dobiće priliku da svoju obaveznu praksu, ispit, seminarski, samostalni rad i sl. realizuju pomažući najugroženijima u svom gradu kroz projekte koje sami osmisle uz punu podršku Grupe 484 i partnerskih organizacija.

Priključi se i ti! Kroz projekat ćemo razviti program volontiranja, omogućiti niz obuka volonterima, a kroz javne događaje pokrenuti i širu raspravu o značaju volonterskog rada za aktivan odnos mladih prema svojoj zajednici. Ovim ćemo postići da se volontiranje vrednuje i u smislu praktičnog iskustva značajnog za dalji rad i školovanje, a istovremeno ćemo podstaći mlade ljude na aktivniji odnos prema ugroženim kategorijama u svojim zajednicama.

Takođe će se obezbediti održivost ovakve inicijative kroz formalizovanje saradnje između fakulteta i NVO-a i promovisanje dobrih praksi volontiranja sa kancelarijama za mlade i lokalnim volonterskim servisima. To će povećati informisanost, motivisanost i mogućnosti za volontiranje mladih i uticati na ključne donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou da podrže da volontiranje postane praksa.

 PRILJUČI SE – Preuzmi formulare i popunjene ih pošalji na office@grupa484.org.rs. U naslovu pisma obaveznu stavi "ZA PROJEKAT VIP".

Upitnik za volontere
Motivacioni upitnik

Kontakt tačke:

Beograd
Grupa 484
Gračanička 10
djordje.milijanovic@grupa484.org.rs
011/2631-246
011/2631-445

Niš
Volonterski centar Niš
Trg Učitelj tase 2
018/244-995
office@vcnis.org.rs
www.vcnis.org.rs

Kragujevac
Volonterski centar Kragujevac
Čika Matina 5
034/373-260
volonterski_centar@yahoo.com