Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine

0
SHARE

 Obrazovni program "Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine" realizuje se u periodu od 9. do 13. novembra 2009. godine.
Konkurs je otvoren do 23. oktobra.

Prijavnu dokumentaciju za obrazovni program „Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“ možete poslati do 23. oktobra:

 

elektronski na adresu mpopovic@bos.rs    

poštom (preporučeno) na adresu Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd 

   (sa naznakom za projekat SA4EU)  

faksom na broj 011 36 13 112

Za prijave dostavljene preporučenom poštom relevantno će biti vreme prijema, a ne vreme slanja.

Prijavni formular možete preuzeti u elektronskoj formi u  PDF formatu.

Kandidati koji su zainteresovani za učešće na ostalim obrazovnim programima u okviru ovog projekta mogu se informisati o terminima njihovog održavanja u odeljku Obrazovni programi. 

Poželjno je da kandidati vladaju engleskim jezikom i imaju više od godinu dana radnog iskustva u lokalnoj samoupravi ili državnoj upravi. U obzir će biti uzete dosadašnje aktivnosti na profesionalnom planu i pokazana motivacija. 

Selekcija za učestvovanje na  obuci će se zasnivati na priloženim dokumentima koji svedoče o kvalifikacijama ,stručnosti, sposobnosti, interesovanjima i motivaciji kandidata. 

Učešće na programima obuke je besplatno , a troškovi kotizacije, nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.


Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi:

Tel. 011 / 30 61 372
Faks: 011 / 36 13 112
Masarikova 5/16, 11000 Beograd
Elektronska pošta:
mpopovic@bos.rs

Kontakt osoba: Mirko Popović

http://www.bos.rs/SA4EU/index.php