Home [treninzi] SKGO – obuke u oktobru

SKGO – obuke u oktobru

114
0

 Centar za obuku Stalne konferencije gradova i opština, tokom oktobra 2009. godine, sprovešće sledeće obuke za zaposlene u gradskim/opštinskim upravama:

  • 30. septembar – 2. oktobar, Upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa procedurama EU, Beograd
  • 7- 8. oktobar, Monitoring i evaluacija rada opštinske/gradske uprave, Sombor
  • 14- 16. oktobar, Upravljanje opštinskom imovinom, Golubac
  • 22– 23. oktobar, Programsko budžetiranje, Beograd
  • 28– 30. oktobar, Lokalni ekonomski razvoj, Kragujevac

Pored grada/opštine domaćina, na obukama mogu da učestvuju i drugi zainteresovani gradovi/opštine (uz samostalno pokrivanje putnih troškova). Troškove kreiranja obuke, materijala, osveženja i ručka snosi SKGO iz sredstava programa „Jačanje kapaciteta SKGO, II faza“, koji SKGO sprovodi zajedno sa UNDP, a finansira Sida.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Centar za obuku SKGO, telefonom na 011/3223-446 ili elektronskom poštom na adresu centarzaobuku@skgo.org.

Prijavni formular za obuke možete pronaći ovde >>>