Osnovana studentska konferencija Univerziteta Srbije

0
SHARE

 Novoosnovana studentska konferencija Univerziteta Srbije treba da doprinese ostvarivanju zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja, saopšteno je iz SKONUS-a. Studentska konferencija univerziteta je ustanova osnovana Zakonom o visokom obrazovanju 23. septembra i radiće na usaglašavanju stavova i koordiniranju aktivnosti studentskih parlamenata univerziteta, posebno u oblasti upisne politike, kao i u oblasti unapredjenja kvaliteta studiranja na univerzitetima u Srbiji.

Studentska konferencija će saradjivati sa Konferencijom univerziteta, davati mišljenje Ministarstvu prosvete, Nacionalnom savetu i KONUS-u u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Takodje, kako se navodi, SKONUS će predlagati mere za unapredjivanje standarda studenata, razmatrati pitanja i izveštaje Ministarstva prosvete, Nacionalnog saveta i KONUS-a koji se odnose na nastavu i uslove studiranja na univerzitetima u Srbiji.

SKONUS će birati i razrešavati studentske predstavnike u Nacionalni savet, predstavljati i zastupati interese studenata na medjunarodnom nivou kao i delegirati studentske predstavnike u sva tela na nacionalnom nivou.

Na konstitutivnoj sednici izabrani su Skupština, skupštinski odbori i Predsednički savet SKONUS-a, a za predsednika Skupštine tog tela izabran je student Univerziteta u Beogradu Nemanja Petrović.