Home [njuz] POZIV VOLONTERIMA – SLOBODNI VOLONTERSKI ANGAŽMANI

POZIV VOLONTERIMA – SLOBODNI VOLONTERSKI ANGAŽMANI

83
0

 Birajte sa liste slobodnih angažmana. Za više informacija ili da predate svoju prijavu kontaktirajte Simonu – svaclavikova@undp.ba. Takođe ne zaboravite da se prijavite u našu bazu podataka www.riversee.org ukoliko želite da vaša prijava bude razmatrana za volonterske angažmane.

HRVATSKA

Eces – Evropski edukativni centar za slijepe osobe

Zagreb, Hrvatska

Opis angažmana:

Pomoć u mobilnosti slijepih i slabovidih osoba, administrativni poslovi

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Rad na računaru, vozačka dozvola, PR, web-dizajn, dobri odnosi sa drugim ljudima, hrvatski i engleski jezik

Hepatos

Split, Hrvatska

Opis angažmana:

Pomoć u organizaciji predavanja, ažuriranje web sajta i pres kliping, distribucija informativnog materijala, administrativna podrška kancelarijskom osoblju

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Aktivno znanje engleskog jezika, vozačka dozvola, rad na računaru, administracija / sekretarski poslovi

Omladinska mirovna grupa Dunav (OMGD)

Vukovar, Hrvatska

Opis angažmana:

Promovisanje turizma na području Vukovara; OMGD aktivnosti omladinskog kluba

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Rad na računaru, istraživanje, podučavanje, prevođenje (engleski i hrvatski)

Z.V.U.K

Zadar, Hrvatska

Opis angažmana:

Administrativna podrška, pomoć u organizovanju kulturnih i ostalih aktivnosti, pomoć u organizovanju volonterskih radnih kampova i ostalih volonterskih aktivnosti

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Računovodstvo, finansijsko planiranje, pomoć u kancelariji, rad na računaru, prikupljanje sredstava

Omladinski kulturni centar Kutina

Kutina, Hrvatska

Opis angažmana:

Administrativna podrška kancelariji i omladinskom klubu, komunikacija sa članovima, pomoć u organizovanju volonterskih radnih kampova i ostalih volonterskih aktivnosti

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Administracija / sekretarski poslovi, rad na računaru, preduzetničke vještine, PR, hrvatski / engleski jezik (podučavanje i web dizajn kao manje bitne)

Domino

Zagreb, Hrvatska

Opis angažmana:

Izrada PR plana za festival koji promoviše prava rodnih i seksualnih manjina (pravljenje liste kontakta za novine, izrada festivalskog e-časopisa, distribucija pisama, priprema saopštenja za medije i ažuriranje zvaničnog websajta festivala), kao i pomoć u izradi marketinškog plana za festival

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Prikupljanje sredstava, PR, marketinške vještine

MAKEDONIJA

Opština Negotin

Negotin, Makedonija

Opis angažmana:

Prikupljanje sredstava, pisanje prijedloga projekata, obuka lokalnog osoblja o projektnom planiranju i razvoju projekata

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Izgradnja tima, vještine trenera/facilitatora, IT vještine, Pisanje projekata

CRNA GORA

Vladina Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Podgorica, Crna Gora

Opis angažmana:

Administrativna podrška kancelarijskom osoblju

Krajnji rok, početak angažmana:

Do 6 mjeseci, od februara/martA 2007.

Potrebne vještine:

Aktivno znanje engleskog jezika; Rad na računaru

SRBIJA

Dom za stara lica Kikinda

Kikinda, Srbija

Opis angažmana volontera/volonterke:

– pomoć starim osobama,

– socijalne aktivnosti – volonter/volonterka će imati posla u klubu za stare, koji funkcioniše kao punkt za distribuciju različitih vidova društvene podrške (materijalne, informativne, socijalne, savjetodavne, zabavne, rekreativne…) kojim se ostvaruje viši nivo socijalne zaštite na lokalnom nivou. Osmišljenim, okupljanjem starih i invalidnih lica, pružanjem različitih usluga i sadržaja prilagođenih njihovim potrebama, utiče se na poboljšanje kvaliteta života starih.

– volonter/volonterka će biti uključen/uključena u pripremu kreativnih radinica, prevoz hrane starima u gradu i okolini, pomoć oko pripreme prijedloga projekata i organizaciju ostalih aktivnosti u domu.

Vrijeme angažovanja volontera/volonterke: 6 mjeseci, počevši od marta 2007.

Potrebne vještine volontera/volonterke:

– posjedovanje vozačke dozvole,

– organizacione sposobnosti,

– kreativnost,

– pisanje prijedloga projekata,

– poznavanje rada na računaru,

– dobro poznavanje bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika