Politika, komunikacija i socijaldemokratija

0
SHARE

 Centar modernih veština upisuje jedanaestu generaciju polaznika škole.  Kandidati koji su ušli u uži izbor biće pozvani na testiranje krajem avgusta. Stari đaci ne polažu testove, jer su već primljeni u školu. Više informacija o školi možete dobiti u odeljku sajta “Škola” , na telefon 3448 007 ili mailom.  Za sve primljene polaznike škola je besplatna i odvija se pod pokroviteljstvom Fridrih Ebert fondacije. Popunjen prijavni formular poslati na mail office@cmv.org.rs.