Koalicija mladih: “Država Srbija najzad preuzela odgovornost za mlade”

0

 Država Srbija više se ne nalazi među poslednjim zemljama na mapi sveta, koje nemaju nikakvo nacionalno telo za brigu o mladima, zahvaljujući političkoj volji donosioca odluka, ali i sedmogodišnjem zalaganju omladinskog civilnog sektora.Imajući u vidu mnogobrojne probleme i potrebe današnjice sa kojima se susreću mladi ljudi u Srbiji, smatramo da je država

morala da prihvati odgovornost koju ima u rešavanju omladinskih pitanja. Smatrajući da su mladi ljudi jedan od strateških prioriteta za razvoj države,  Koalicija mladih Srbije pozdravlja formiranje ministarstva koje će voditi brigu o mladima.

 

Artikulisanjem potreba za formiranjem nacionalnog tela za mlade i konsenzusom omladinskih organizacija i omladine političkih stranaka i partija Srbije inicirano je formiranje ovog tela. Sastanci omladina politčkih stranaka i nevladinih organizacija, kao i okrugli sto, organizovan od strane Koalicije mladih Srbije u Medija centru 26. maja 2007. godine,  posvećen formiranju nacionalnog tela za mlade, doneli su zaključke da državno telo za brigu o mladima treba ostati  daleko od dnevne politike i  ne sme postati sredstvo političke promocije, te se nadamo da će takvo ministarstvo za omladinu, zaista biti i formirano.

 

Država Srbija najzad je preuzela brigu o svojim mladim građanima i građankama, a  sledeći korak je da u dijalogu sa mladim ljudima i svim zainteresovanim i odgovornim stranama za njihov razvoj sačini strategiju koja će odgovoriti na rastuće probleme i potrebe mladih.

 

Formiranjem ministarstva za omladinu, prvi uslov za donošenje strateške brige o mladima je ispunjen jer su mladi Srbije dobili partnera i sagovornika za formiranje Strategije primerene njihovim potrebama, a to je ono što je zahtevala Koalicija mladih Srbije sa 187 omladinskih organizacija kroz dugogodišnje zagovaranje formiranja nacionalnog  tela brige o mladima svojim akcijama: Konferencija mladih Srbije: “ Ovoj zemlji je potrebna mladost” , formiranjem lokalnih koalicija mladih, akcijom blokade rada političkih stranaka i državnih organa: “Uzeli ste nam mladost, mi ćemo vama jedan dan”, objavljivanjem dokumentarnog filma o predizbormim obećanjima političara mladim ljudima, kao i brojnim apelima i zahtevima upućenih vladi i donosiocima odluka u Srbiji.

Posmatranje mladih kao resursa omogućiće dugoročna rešenja, prepoznavanje potreba i razvoj strategije koja će pomoći mladima da razviju svoje sposobnosti i iskoriste svoje potencijale u društvu.

 

Koalicija mladih Srbije

Previous articleSlušaj prave stavri
Next articleBAP 2007.