Home [njuz] Drugi konkursni rok za upis studenata

Drugi konkursni rok za upis studenata

64
0

 U drugom konkursnom roku Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu vršiće upis u prvu godinu studija za :
1. Nepopunjena mesta u statusu samofinansirajućih studenata – ukupno 90 mesta
2. Državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu i to za :    – 12 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije
   – 18 studenata u kategoriji samofinansirajućih

Da bi kandidat za upis, koji je sternju školu završio u inostranstvu, bio primljen u prvu godinu studija u svojstvu studenta koji se finansira iz budžeta republike Srbije odnosno studenata koji se samofinansira, mora da na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i rezultata na testu ostvari najmanje onoliko bodova koliko je imao poslednji kandidat na listi primljenih u prvom konkursnom roku, u odgovarajućem statusu, u okviru odobrenog broja mesta za upis.

3. Neograničen broj studenata stranog državljanstva

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz Srpskog jezika ( 20 pitanja ), Istorije ( 20 pitanja ), Sociologije ( 10 pitanja ), Ustava i prava građana ( 5 pitanja ) i opšte kulture ( 5 pitanja ).

Prijave na konkurs primaju se 1. i 2. septembra 2009. godine u vremenu od 8 do 12 časova u amfiteatru „ Radomir Lukić „.

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 5. septembra 2009. godine u 10 časova prema rasporedu koji će kandidat dobiti prilikom prijave na konkurs.

Jedinstvena rang lista drugog konkursnog roka biće objavljena do 7.
septembra 2009. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 9. septembra 2009. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim tablama Fakulteta ( kada bude
objavljena i rang lista ).

Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis u prvu godinu kandidati podnose :

   – prijavu na konkurs ( prijava se kupuje u skriptarnici Pravnog fakulteta ) ;
   – svedočanstava I, II, III i IV razreda, diplomu o završnom ispitu, i izvod iz matične knjige rođenih. Originalna dokumenta se predaju na uvid a fotokopije dokumenta se predaju uz prijavu na konkurs;
   – kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu podnose orginalna i prevedena školska svedočanstva izdata u inostranstvu i rešenje Ministarstva prosvete Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata ;
   – dokaz o izvršenoj uplati na ime naknade za sprovođenje prijemnog ispita.

Naknada iznosi 7.000,00 dinara, a uplata se vrši na žiro račun Pravnog fakulteta broj 840 – 1439666 – 55 ( u pozivu na broj upisati šifru – 201 ).

Izvor: Studentski svet