Home [akcija] Nova NVO u Zrenjaninu

Nova NVO u Zrenjaninu

31
0

 Zrenjanin
U Zrenjaninu je 30. maja 2009.god. osnovana nova NVO „pro AKCIJA“. Ciljevi i zadaci Udruženja građana "pro Akcija" su razvoj i unapređenje volonterizma, afirmacija vrednosti dobrovoljnog rada, okupljanje mladih i upoznavanje sa prednostima volonterizma, organizovanje volonterskih kampova organizovanje učešća svojih članova u radu domaćih i međunarodnih kampova kao i drugih društveno korisnih i humanitarnih akcija, prenošenje iskustava u realizaciji dobrovoljnih omladinskih radnih akcija, ostvarivanje neposredne komunikacije i udruživanje u šire asocijacije sa drugim volonterskim i sličnim organizacijama, stvaranje zajedničkih ciljeva, sticanje iskustva te razvoj individualnih sposobnosti kroz rad, konkretna pomoć lokalnoj zajednici, kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz rad i druženje ljudi koji pripadaju različitim nacijama, veroispovestima i kulturnim prostorima.