Home omladinska politika Kako primeniti ko-menadžment u praksi

Kako primeniti ko-menadžment u praksi

77
0

 Konferencija „Kako primeniti ko-menadžment u praksi“, koja se odžava na Paliću, od 20. do 26. juna, okupila je 33 omladinskih aktivista i stručnjaka iz regiona i Evrope sa ciljem da se dođe do konkretnih preporuka za primenu ko-menadžmenta, kao načina za aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka vezanih za mlade na svim nivoima.

Konferencija je finansijski podržana od strane Ministarstva omladine i sporta i Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, koja je donela osvrt na praksu Saveta Evrope kada je u pitanju učešće mladih u donošenju odluka.

U prijatnoj atmosferi mladi su imali priliku da dobiju više informacija o važnim strateškim koracima koja je Srbija postigla u razvoju omladinske politike, kao i o primerima iz nekoliko drugih zemalja Evrope. Učesnici su na konferenciji mogli da saznaju više o principima i vrednostima ko-menadžmenta, što će im pomoći da započnu rad na definisanju ključnih elemenata za uspeh primene ko-menadžmenta.

Konferencija je organizovana u partnerstvu udruženja građana "Svi različiti, svi ravnopravni" i Unije srednjoškolaca Srbije, Mreže mladih Hrvatske, Foruma MNE iz Crne Gore, kao i Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine (ASUBIH).