Home [konkursi] KONKURS Za odabir scenarija za film “Beogradski omnibus”

KONKURS Za odabir scenarija za film “Beogradski omnibus”

40
0

 I. Na konkurs se prijavljuju autori sa nerealizovanim scenarijem za kratki igrani film u trajanju od maksimalno 10 minuta, namenjeni produkciji filma sa radnim naslovom “Beogradski omnibus”.
II. Scenariji koji se šalju na konkurs mogu biti napisani na slobodnu temu i u bilo kom žanru. Nit koja povezuje sve scenarije su beogradske reke i kvartovi uz njih. Grad Beograd mora biti jedan od dominantnih motiva u prijavljenom scenariju. III. Pravo učešća na konkursu imaju kako pojedinci i organizacije registrovane u Srbiji, tako i pojedinci i organizacije iz inostranstva i to sa scenarijem za koji imaju autorska prava.

IV. Autorima odabranih scenarija će na ime autorskih prava biti isplaćena nadoknada u iznosu od 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

V. Prijavljivanje na konkurs se obavlja emailom: info@beogradskiomnibus.rs Prilikom prijave potrebno je poslati: tekst scenarija kucan u Wordu (maksimalno 10 stranica), font Times New Roman 12 i kratku biografiju autora. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljenje u navedenom roku, neće biti razmatrane.

VI. Autori scenarija koji budu odabrani na konkursu biće u obavezi da prilože izjavu o ustupanju autorskih prava za potrebe snimanja filma, kao sastavnog dela projekta pod radnim naslovom “Beogradski omnibus”.

VII. Odabir scenarija obavlja selekcijska komisija (žiri).

VIII. Po izboru scenarija, producent projekta donosi odluku o odabiru reditelja za svaki scenario pojedinačno.

IX. Konkurs je otvoren do 30. juna 2009. godine, a objavljuje se na internet stranici “Beogradskog omnibusa” www.beogradskiomnibus.rs , kao i internet stranicama partnerskih kompanija i organizacija.

X. Prijavljivanjem na konkurs kandidat prihvata sva pravila i uslove učešća u projektu.

XI. Spisak scenarija odabranih za realizaciju biće objavljen na internet stranici “Beogradskog omnibusa” www.beogradskiomnibus.rs najkasnije 60 dana od dana zaključivanja konkursa.

XII. Opis projekta i pravilnik konkursa dostupan je na internet stranici Beogradskog omnibusa www.beogradskiomnibus.rs