Home [konkursi] KONKURS ZA TREĆI FESTIVAL MINI-FILMA

KONKURS ZA TREĆI FESTIVAL MINI-FILMA

56
0

 3. Festival mini filma u Novom Sadu biće održan početkom novembra.
Pozivamo Vas da pošaljete radove do 20. oktobra 2009.godine. Trajanje filma ograničeno je na 3 minuta. Filmove koji budu trajali duže od propisane minutaže, takođe ćemo prikazati, ali van takmičarske selekcije. Filmove treba dostaviti na DVD-u u avi (microsoft dv) ili dvd formatu.

Uz film je potrebno dostaviti kratki sinopsis i biografiju autora  i tri fotografije iz filma. Takođe, nužno je dostaviti i čitko popunjenu prijavu za učešće.
Sve u elektronskoj formi.
(preuzmi prijavu)

Film i prijava moraju stići do 20.oktobra, na adresu:
TV Produkcija 021,Svetozara Miletića 45, 21000 Novi Sad.
ili na emai: tvprodukcija@021.rs

Potpisom na prijavi autor ili producent dopušta organizatoru da film ili njegove delove može koristiti u propagandne svrhe, na internet stranici Festivala, pratećim materijalima, medijskim prezentacijama i slično.