Trgovina ljudima i i rodno zasnovanog nasilja

0
SHARE

astra.jpgAnti Trafiking Centar (ATC) je jedna od najvećih nevladinih, neprofitnih organizacija koja kroz svoje programe pokušava da doprinese suzbijanju trgovine ljudima, s naročitim naglaskom na uzrocima problema trgovine ljudima kao što su rodno zasnovano nasilje, siromaštvo, nezaposlenost i nedostatak povoljnih mogućnosti.

Tokom 2004. godine u saradnji sa EXIT muzičkim festivalom, MTV fondacijom i Freedom House-om, ATC je organizovao veliku medijsku i volontersku kampanju “Stop Trgovini Ljudima” koja je za cilj imala informisanje javnosti, pre svega mladih ljudi o opasnostima i mreži trgovine ljudima.

U sklopu projekta “Dok nasilje ne prestane” koji se bavio velikim problemom nasilja u porodici i nasilja nad ženama na jedan nov i drugačiji način, ATC je organizivao seriju volonterskih akcija, uspešnu medijsku kampanju, i premijerno izvodjenje predstave “Vaginini monolozi” u Jugoslovenskom Dramskom Pozorištu u aprilu 2006. godine.

U sklopu ATC-ovog projekta “Trening kurs o rodno zasnovanom nasilju i trgovini ljudima u omladinskom radu” koji je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Belgije, ATC će organizovati jedan četvorodnevni bazični trening za zainteresovane polaznike/ce.

Lokacija gde će se aktivnosti organizovati je Ribnjak Ečka na Carskoj bari pored Zrenjanina, prirodni rezervat pod zaštitom države, na svega sat i po vožnje od Beograda.

Na treningu tokom četiri radna dana obradjivaće se teme kao što su: nasilje, nasilje nad ženama, trgovine ljudima, prostitucija, ženska prava, diskriminacija, različitosti, rod, pol/rodne uloge. Radionice su zamišljene interaktivno, uključuju kombinaciju različitih vežbi sa naglaskom na diskusiju i aktivno učešće svih prisutnih. Program vode licencirani treneri/ice sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Pozivamo da se na trening prijave:

Studenti/kinje svih fakulteta koji/e su u ovom periodu slobodni/e
Saradnici/ce i volonteri/ke nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv nasilja i trgovinom ljudima
Zainteresovani gradjani/ke stariji/e od 18 godina koje ove teme podrobnije interesuju
Kriterijumi pri izboru:

Motivacija za profesionalno ili volontersko bavljenje temom
Dostignuća u dosadašnjem radu (uspešnost tokom studija, reference u profesionalnom i volonterskom radu, itd.)
Spremnost kandidata na dalji angažman sa ATC-om i učestvovanje u budućnosti na raznim programima i kampanjama
Broj učesnika/ca je ograničen i svi/e koji su se prijavili, dobiće odgovor najkasnije do 29.maja 2007. godine.

Troškovi :Učešće na treningu za polaznike je besplatno. Organizator snosi troškove obuke, materijala, ishrane i osveženja za učesnike.

Način konkurisanja :Za prijavu na trening potrebno je poslati:

Motivaciono pismo (do jedne strane)
Kraća biografija – CV (do dve strane)

Motivaciono pismo i biografiju pošaljite na e-mail organizatora.

Rok za konkurisanje : 25.05.2007.

jelena.milic@atc.org.yu