Home [konkursi] Novi studijski program: Komunikolog – omladinski/a radnik/ca u zajednici, Srbija i Švedska

Novi studijski program: Komunikolog – omladinski/a radnik/ca u zajednici, Srbija i Švedska

109
0

seminar.jpeg“Razvojni rad sa mladima u zajednici (180 ECTS)”
Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić”, Univerzitet »Braća Karić«, iz Beograda i Škola za edukaciju i komunikaciju (HLK), Univerzitet u Jenčepingu (šve. Jönköping) iz Švedske, u saradnji sa Forum Syd-om & Centrom za

omladinski rad raspisuju

Konkurs za upis na novi studijski program: od školske 2007/2008. godine

Zvanje: komunikolog – omladinski/a radnik/ca u zajednici

Po završetku studija, studenti/kinje dobijaju dvostruku diplomu: Diplomirani komunikolog – Omladinski/a radnik/ca u zajednici (Bachelor of Arts – Univerzitet Braća Karić), te nakon položenih predmeta (15 ECTS) na Univerzitetu u Jenčepingu i diplomu Bachelor of Education. Nastavni program je u skladu sa bolonjskom konvencijom, gde studenti/kinje po završetku studija ostvaruju 180 ECTS.

Osnovni uslovi za UPIS I KONKURS ZA STIPENDIJU:
Kandidati/kinje moraju imati 18 i/ili više godina, odnosno diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi.
Poželjno je da kandidati/kinje imaju određena prethodna iskustva u radu s mladima i/ili decom.
Očekuje se visok stepen motivacije za rad sa mladima, decom i ostalim grupama u zajednici.
Neophodno je poznavanje bazičnog engleskog jezika, jer će se određeni moduli kao i delovi prakse u potpunosti odvijati na engleskom jeziku tj. u inostranstvu (Švedska, Velika Britanija….).

Studenti/kinje se upisuju na Fakultet za trgovinu i bankarstvo prema pravilima i odredbama tog fakulteta. Osim obaveznog posedovanja srednjoškolske diplome, polaže se prijemni ispit koji se sastoji od prijavnog formulara (aplikacija na srpskom i engleskom jeziku), testa opšte informisanosti, testa sposobnosti, testa ličnosti i INTERVJUA (koji će se odvijati na srpskom i engleskom jeziku).

Selekciju kandidata/kinja i proceduru prijavljivanja, prijemnog ispita i upisa, obavljaju zajedno Univerzitet Braća Karić i Forum Syd Balkan Programme/Centar za omladinski rad

Selekcija studenata biće vršena od strane komisije za izbor studenata, sačinjene od predstavnika Fakulteta za trgovinu i bankarstvo i Forum Syd Balkans Programme/Centra za omadinski rad

Konačni izbor studenata/ica biće određen nakon položenih prijemnih ispita, te završnog individualnog intervjua. Nakon prve stipendirane godine studija, studenti/kinje će biti obavezni da nastave studije na programu u drugoj i trećoj godini, samostalno finanisirajući svoj nastavak studija. U suprotnom će biti u obavezi da vrate kompletnu sumu primljenu na ime školarine u prvoj godini studija. Maksimalan broj studenata po grupi je trideset (30).
Broj stipendija 30 za prvu godinu studija

Forum Syd Balkans Programme/Centar za omladinski rad će pokriti troškove programa u akademskoj 2007/2008 godini, obezbeđenih kroz donaciju od strane SIDA-e (Švedske međunarodne agencije za razvoj), tako da studenti/kinje ne plaćaju školarinu u prvoj godini.

Ukupna školarina po studentu/kinji za program iznosiće 3.000 evra po godini studija, što uključujuje boravak na Univerzitetu u Jenčepingu

Rok za konkurisanje: 23.06.2007.

Centar za Omladinski rad
Novi Sad
Maksima Gorkog 42
Tel: 021 662 16 01, 451 516
Fax: 021 451 427
Mob: 062 11 08 342
Univerzitet Braća Karić
Fakultet za tgovinu i bankarstvo
“Janićije i Danica Karić”
Palmira Toljatija 3
Tel: 011/ 2609855, 2609754

Više informacija:
E-mail: vojvodina@forumsyd.org
Web: www.ftb.uni-bk.ac.yu