Osnovni trening za lidere interkulturalnih omladinskih razmena

0
SHARE

 Trening se realizuje u saradnji Volonterskog centra Vojvodine sa partnerskim organizacijama Interkulturelles Netzwerk iz Nemačke i Peuple et Culture iz Francuske. Trenerski tim će biti sastavljen od predstavnika partnerskih organizacija, a činiće ga iskusni treneri sa dugogodišnjim iskustvom u omladinskom radu, kao i programima neformalnog obrazovanja i interkulturalnih razmena.

Cilj i kratak opis treninga:
Cilj ovog treninga jeste obučavanje i osnaživanje mladih
omladinskih radnika za planiranje, organizovanje i realizaciju
interkulturalnih omladinskih razmena. Trening se sastoji iz tri dela
od kojih će se svaki realizovati redom u Nemačkoj, Francuskoj i
Srbiji. Namenjen je mladima koji imaju iskustva sa volonterskim
kampovima ili omladinskim razmenama a prvenstveno onima koji su
zainteresovani da u skorijoj budućnosti organizuju i vode
interkulturalne omladinske razmene.
Po završetku sva tri ciklusa obuke učesnici će dobiti sertifikat o
uspešno završenoj obuci, uz navedene obrañene oblasti, a koji će
biti potpisan od strane organizatora obuke kao i Nemačko-
Francuske kancelarije za mlade koja finansijski podržava realizaciju
ovog treninga.
Period i mesto realizacije:
Trening se sastoji iz tri celine, a od učesnika se očekuje da ako se
prijave i budu odabrani za učešće učestvuju u sva tri dela obuke.
Trening će se realizovati u skladu sa navedenim vremenskim
planom:
Datum obuke Mesto održavnja
I deo 31. maj – 07. jun 2009.
Werftpfuhl (blizu Berlina),
Nemačka
II
deo
31. oktobar – 7. novembar
2009.
Sete, Francuska
III
deo
Sredina marta 2010. Novi Sad, Srbija
Profil učesnika treninga:
Učesnici u treningu biće grupe mladih ljudi iz Srbije, Nemačke i
Francuske, a grupu iz svake zemlje čini do 8 učesnika koji
zadovoljavaju sledeće uslove:
• Mladi uzrasta 18 – 30 godina
• Voljni da se angažuju u osmišljavanju i sprovoñenju
interkulturalnih omladinskih razmena (kroz i uz podršku VCV
tima)
• Osobe koje mogu učestvovati u sva 3 dela obuke prema
navedenom vremenskom planu
• Poželjno (ne i obavezno) znanje nemačkog ili francuskog
jezika
• Poželjno iskustvo u interkulturalnim omladinskim razmenama
ili volonterskim radnim kampovima
Jezik treninga
Zvanični jezici ovog programa su Srpski, Nemački i Francuski. U
najvećem delu treninga učesnici će se izražavati na svom
maternjem jeziku dok će u toku grupnih diskusija biti obezbeñen
konsekutivni prevod. U radu u malim grupama učesnici će koristiti
engleski jezik, mada u slučaju potrebe i u ovim delovima programa
će biti obezbeñen prevod.
Finansijski aspekat učešća:
U toku trajanja treninga učesnici imaju obezbeñen smeštaj, hranu,
kao i sve neophodne materijale za rad. Putni troškovi učesnika će
biti refundirani od strane organizatora. Putni troškovi se refundiraju
u potpunosti a za učesnike iz Srbije u maksimalnom iznosu od
322€ po osobi. Preporučuje se korišćenje ekonomičnih načina
putovanja a pogotvo „enviromental friendly“ uvek kada je to
moguće (voz, prim. aut. ☺ ).
Učesnici iz Srbije plaćaju participaciju za učešće na treningu u
iznosu od 50€ za svaki deo obuke. (Najverovatnije se participacija
neće plaćati za treći deo koji se realizuje u Srbiji ali ovo ne možemo
još uvek sa sigurnošću potvrditi). Učesnici iz Nemačke i Francuske
plaćaju participaciju u iznosu od 200€.
Rok za prijavu
Popunjen prijavni formular treba poslati na e-mail adresu
milovan@volontiraj.rs najkasnije do 17. aprila 2009. godine!