Home [konkursi] KONKURS ZA KRATKE FILMOVE

KONKURS ZA KRATKE FILMOVE

54
0

 na temu: „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“ Filmska manifestacija „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ realizuje se od 2003. godine u Novom Sadu. Pored projekcije filmova, manifestacija obuhvata organizovanje tribina, radionica, izložbe, perfomanse i slično, sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima i dostignućima osoba sa invaliditetom, boljeg razumevanja i prihvatanja različitosti, te uticaja na medije radi adekvatnijeg praćenja aktivnosti u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Uslovi konkursa: Da bi ušli u selekciju filmovi moraju odgovoriti na zadatu temu i moraju ispunjavati uslove konkursa.

Posebni uslovi:

  • Dužina trajanja filmova: max. 35 minuta.
  • Format filmova: DiVX ili DVD.
  • Filmovi moraju imati titl na srpskom jeziku (odnosno na engleskom ako pristižu iz inostranstva).
  •  Uz radove obavezno dostaviti sledeće podatke: – kratka biografija autora/ke filma – mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail) – komentar / izjavu / prateći tekst – uz film

Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i prikazani i na Festivalu evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In. Rok za prijem filmova za 7. Filmsku manifestaciju je 30. avgust 2009. Radove mozete poslati poštom (u tri kopije, na DVD ili CD-u) sa naznakom „za konkurs“.

Adresa: Filmska manifestacija – ZA KONKURS Partizanska 12 21400 Bačka Palanka, Srbija

Kontakt za dodatne informacije: Ljiljana Žižić

mail: ljisha.zizic@yahoo.com
mob. + 381 64 1612049