Home [ knjige/tribine ] Brošura o programu “Mladi na djelu” na hrvatskom jeziku

Brošura o programu “Mladi na djelu” na hrvatskom jeziku

69
0

 Obavještavamo Vas da na stranici Resursnog centra SALTO za kulturalnu različitost možete pronaći brošuru Uključite se u program “Mladi na djelu” na hrvatskom jeziku. Brošura sadrži korisne informacije o programu Mladi na djelu.
Napomena:
Za Republiku Hrvatsku u 2009. godini  u okviru pripremnih mjera dostupne su sljedeće aktivnosti : Razmjene mladih, Europska volonterska služba, Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih.