Home [konkursi] Stipendije za izučavanje češkog jezika na Univerzitetu u Brnu

Stipendije za izučavanje češkog jezika na Univerzitetu u Brnu

59
0

knjiga.jpegCilj studijskog boravka:
– Pripremiti zainteresovane za studije u visokim školama u ČR što se jezika tiče tako da mogu uspešno da polože prijemne ispite za visoke škole u ČR na češkom jeziku i studije u visokim školama u ČR akademske godine 2007/2008 tako apsolvirati na osnovu istog režima kao i studenti iz ČR (besplatne studije na češkom jeziku).


Predmet projekta:
– Apsolviranje studija češkog jezika za strance koje organizuje Kabinet češkog jezika za strance na Filozofskom fakultetu Masarikovog univerziteta u Brnu (Češka republika) u okviru zimskog semestra 2007. god. (septembar – decembar 2007.god.) na kursevima prema visini znanja.
– O izboru studenta za odredjenu vrstu kursa zavisno od stepena znanja odlučiće Kabinet češkog jezika za strance na FF MU u Brnu na osnovu rezultata ulaznih testova.
– U slučaju obostrane zainteresovanosti biće Savetu Južnomoravskog regiona dato da odluči o produžetku studija češkog jezika za strance i za letnji semestar koji će biti u toku od februara do maja 2008. god.
– Dobijanje džeparca za studijski boravak rešiće se izmedju Južnomoravskog regiona i izabranog kandidata ugovorom.
– Napomena: Južnomoravski region zadržava pravo da izvrši promene u predmetu projekta.

Termin za podnošenje prijava kandidata:
– 30. maj 2007. god.

Vreme trajanja studija:
– septembar – decembar 2007. god., (eventualno i dalje od februara do maja 2008. god.).

Mesto predavanja:
– Prostorije Masarikovog univerziteta u Brnu, Češka republika.

Kriteriji za izbor kandidata:
– uspeh,
– zainteresovanost za studije u visokim školama u ČR,
– trajni boravak u Šumadijskom regionu ili da se radi o studentu srednje ili visoke škole u Šumadijskom regionu,
– starost do 25 godina.
– Napomena: u izuzetnim slučajevima mogu da dodju u obzir i zainteresovani za studije u visokim školama u ČR koji potiču iz drugih delova Srbije i Crne Gore.

Uslovi za uvrštavanje kandidata u izborni postupak:
– pravilno popunjena „Prijava za studije“ (www.phil.muni.cz/kabcest/prihlasky-etc/prihlaska-kurzy-cestiny.html),
– 2 fotografije pravougaonog oblika dimenzija 35 mm x 45 mm,
– saglasnost sa informacijama o studijskom boravku – studije češkog jezika za strance u Brnu (Češka republika),
– strukturisana biografija napisana na srpskom jeziku, engleskom jeziku, češkom jeziku (na češkom jeziku nisu dužni da je dostave studenti koji treba da apsolviraju kurs za početnike),
– dokument o završenom srednjoškolskom obrazovanju.
– Napomena: Kandidatu koga Savet Južnomoravskog regiona za studije nije izabrao se prijava niti uz nju predani prilozi ne vraćaju.

Južnomoravski region studentu obezbedjuje:
– kurs češkog jezika za strance u trajanju jednog semestra,
– smeštaj,
– džeparac u visini od 4 000,- Kč mesečno.

Adresa za slanje prijava i za eventualne informacije:
Informaciona kancelarija Južnomoravskog regiona u Kragujevcu
Crveno barjače bb.
34000 Kragujevac
Srbija i Crna Gora
Tel. i fax: +381 34 361 838

Rok za konkurisanje : 30.05.2007.

vera.smejkalova@yahoo.com
http://www.phil.muni.cz/