NAUČNI SKUP MIKOLOGIJA, MIKOTOKSIKOLOGIJA I MIKOZE

0
SHARE

 Organizator: Matica srpska, Odeljenje za prirodne nauke
21000 Novi Sad, Ulica Matice srpske 1
Mesto i vreme održavanja: Novi Sad 23-25. april 2009. godine
Vreme trajanja: 3 dana
Teme:

I Mikologija

II Mikotoksini u životnim namirnicama i hrani za životinje

III Mikotoksikoze ljudi i životinja

IV Mikoze ljudi, životinja i biljaka

Učešće:

– Plenarna predavanja

– Usmena izlaganja

– Posteri

– Predstavljanje firmi: proizvođači/zastupnici laboratorijske opreme, pribora, hemikalija, mikrobioloških podloga ili drugog materijala namenjenog laboratorijama za mikrobiološka/mikotoksikološka ispitivanja  

Prijava naslova, kratkog sadržaja radova i prezentacija firmi najkasnije do 1. decembra 2008.

Slanje radova, pripremljenih za štampu prema uputstvu Zbornika Matice srpske za prirodne nauke: 31. januar 2009. godine

Prijava prezentacija firmi: 28. februar 2009. godine

Prijave i radove slati na adresu: Matica srpska, 21000 Novi Sad, Ul. Matice srpske br. 1 (za naučni skup Mikologija, mikotoksikologija i mikoze), E-mail: mzrnic @maticasrpska.org.yu

Radovi, recenzirani i prihvaćeni za štampu biće publikovani u časopisu ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE  

Za potrebne informacije:

Telefon: 381 21 6615 798; E-mail: mzrnic @maticasrpska.org.yu

(Matica srpska, Mirjana Zrnić)

Telefon : 381 21 485 37 15; E-mail: skrinjarm@uns.ns.ac.yu

(Tehnološki fakultet, prof. dr Marija Škrinjar)