Putujemo u evropu 2007

0

eu logo.jpegEvropski pokret u Srbiji u saradnji sa Ambasadom Republike Austrije i Skupštinom grada Beograda raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.Cilj konkursa je da se omogući da 300 najboljih studenata na univerzitetima u Srbiji leto 2007 provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope  putujući po njoj upoznavajući evropske gradove i narode. Pobednici na konkursu dobijaju Inter-rail karte i multi Šengen vize (30 dana), VISA karticu sa džeparcem, studentske kartice EURO26 i ISIC, za leto 2007. godine, za putovanje po Evropi prema sopstvenom izboru.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:
Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta i apsolventi do 26 godina starosti (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža)
Uspeh studenta:
Prosečna ocena 8,5 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
Dužina studiranja
Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, španski ili italijanski

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili nemaju pasoš.
Prijavni formular, uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti OVDE. (Word format)

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»

Evropski pokret u Srbiji

Kralja Milana 31

11 000 Beograd

ili lično dostavljaju u zapečaćenoj koverti na naznačenu adresu.

Konkurs je otvoren od 7. maja do 7. juna 2007. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na naznačenu adresu.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate nakon zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Informacije možete dobiti na

telefon: 011/ 3640 174

e-mail: putujemouevropu@emins.org

http://www.putujemouevropu.org

Previous articleTomislav Nikolić – predsednik skupštine
Next articlePOPRAVIO AVION LEPLJIVOM TRAKOM