Home [konkursi] Konkurs za nove clanove organizacionog tima ISWiBa 2009

Konkurs za nove clanove organizacionog tima ISWiBa 2009

78
0

 Studentsko-omladins ka organizacija Svetski omladinski talas iz Beograda, organizuje treći međunarodni studentski festival International Student Week in Belgrade 2009 (ISWiB 2009), koji će se održati od 9. do 16. avgusta ove godine.Sa zajedničkim ciljem da promovišu jedinstvenu, miroljubivu i demokratsku Evropu, na ovom festivalu učestvovaće 150 studenata iz različitih delova Evrope, 50 studenata iz Srbije, kao i brojni stručnjaci iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka, ekonomije, medija i umetnosti. U okviru deset različitih radionica učesnici će diskutovati o aktuelnim temama koje su važne kako za Srbiju tako i za Evropu. Tokom trajanja festivala biće organizovana i predavanja, panel diskusije, kao i brojni prateći događaji kulturno-umetnič kog i zabavnog karaktera koji će biti otvoreni za sve zainteresovane studente.

Organizacionom timu ISWiBa potrebni su saradnici u sledećim sektorima:

1) GENERALNA KOORDINACIJA

Aktivnosti: učestvovanje u radu projektnog tima, organizacija sastanaka organizacionog odbora, obezbeđivanje protoka informacija unutar tima, komunikacija sa domaćim i inostranim univerzitetima, komunikacija sa državnim i drugim organima i organizacijama, komunikacija sa predstavnicima festivala SOrCE mreže, koordinacija treninga, izrada mesečnih izveštaja, izrada evaluacije festivala.

Broj članova: 3
Uslovi: izuzetne organizacione i analitičke sposobnosti, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, poželjno iskustvo na sličnim pozicijama

2) MEĐUNARODNA KOMUNIKACIJA

Aktivnosti: kontakt sa potencijalnim učesnicima i odgovaranje na njihova pitanja, primanje prijava i pravljenje baze podataka učesnika, pre-selekcija, selekcija u saradnji sa koordinatorima radionica, formiranje liste čekanja, komunikacija sa učesnicima putem internet foruma, izrada i slanje pozivnih pisama, komunikacija sa ambasadama i pomoć u dobijanju viza, komunikacija sa Upravom za strance.

Broj članova: 3
Uslovi: odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, poželjno solidno znanje još jednog stranog jezika

3) ORGANIZACIJA EDUKATIVNOG PROGRAMA

Aktivnosti: koordinacija radionica, organizacija otvorenih predavanja, organizacija panel diskusije, komunikacija sa gostujućim predavačima i inostranim partnerima, komunikacija sa partnerskim organizacijama koje učestvuju u organizaciji pojedinačnih radionica.

Broj članova: 2
Uslovi: odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika

4) ORGANIZACIJA KULTURNO-UMETNIČ KOG I ZABAVNOG PROGRAMA

Aktivnosti: organizacija svečane ceremonije otvaranja, organizacija Sajma država, organizacija izleta na Adu ciganliju, organizacija NVO sajma, organizacija finalne prezentacije (u saradnji sa koordinatorima radionica), organizacija žurki i koncerata, organizacija neformalnih okupljanja i koktela, komunikacija sa partnerima i izvođačima.

Broj članova: 3
Uslovi: obavezno prethodno iskustvo

5) HOSTING

Aktivnosti: organizacija check-in-a, briga o ishrani i smeštaju učesnika tokom  trajanja festivala, priprema menija u dogovoru sa restoranom hostela, organizovanje distribucije lanč paketa, sprovođenje nabavki, rešavanje potencijalnih problema tokom boravka učesnika, koordinacija transporta.

Broj članova: 2
Uslovi: odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika

6) FINANSIJE

Aktivnosti: operativni finansijski poslovi, planiranje i implementacija budžeta, kontrolisanje realizacije sponzorskih i donatorskih sredstava, izrada izveštaja za sponzore i donatore, izrada godišnjeg finansijskog izveštaja i ostale finansijske dokumentacije, praćenje relevantnih propisa.

Broj članova: 1
Uslovi: Obavezno prethodno iskustvo, prednost imaju studenti fakulteta ekonomskog usmerenja

7) PR I MARKETING

Aktivnosti: osmišljavanje i realizacija PR i marketing strategije, uređivanje brošura, priručnika i sličnih publikacija, uređivanje štampanog promotivnog materijala, uređivanje web sajta festivala, održavanje kontakta sa sponzorima i medijima, pisanje najava i obaveštenja za medije, ugovaranje medijskih sponzorstava, uređivanje newsletter-a, planiranje i održavanje konferencija za štampu, slanje zahvalnica.

Broj članova: 3
Uslovi: obavezno prethodno iskustvo, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika

Tražimo mlade ljude koji su:
  * spremni da posvete svoje slobodno vreme ISWiBu
  * izuzetno odgovorni, posvećeni i poštuju rokove
  * dinamični, kreativni i komunikativni
  * poseduju dobro znanje engleskog jezika (osim ukoliko nije naznačeno drugačije) i odlično poznavanje rada na računaru.

Ukoliko nije posebno naznačeno, prethodno radno iskustvo nije od presudnog značaja – tu smo da učimo jedni od drugih! Aktivnost u studentskim/ omladinskim organizacijama je prednost.

Konkurs je otvoren do 20. februara. Vaš CV sa fotografijom možete poslati na: office@iswib. org. U mejlu navedite oblast(i) za koju(e) konkurišete.

Iskoristite priliku da učestvujete u organizaciji najvećeg studentskog festivala u ovom delu Evrope! Dajte svoj lični doprinos otvaranju Srbije i kreiranju bolje slike koju šaljemo svetu, budite deo tima i steknite praktična znanja o organizaciji studentskog festivala, razmenite iskustva sa kolegama iz čitave Evrope – budite tu da predstavite svoju zemlju u najboljem svetlu!

ISWiB TIM
www.iswib.org