Ima mesta i za nas! – konkurs

0
SHARE

 Svi imaju pravo da učestvuju. Svi pobeđuju!
Osnovni cilj konkursa je, da obezbedi izradu i postavljanje sajta (sajt= vebsajt, prezentacija na netu) onim organizacijama, preduzetnicima, privrednicima, ustanovama, lokalnim samoupravama, mesnim zajednicama, fondacijama, udruženjima, građanskim licima (znači: svima). Neskrivena želja nam je, da se zainteresovani javljaju u što većem broju. Želimo povećati broj prisutnih na Internetu iz naše države, Republike Srbije.

Prezentacija je deo projekta NVO "Zenit" – "eUključenje, Srbija". Akcioni plan je pokrenut od Evropske Komisije pod nazivom "e-Inclusion, be part of it!" za uključenje svih, kojima nije dostupna ili je otežana mogućnost korišćenja infokomunikacionih tehnologija. U ovom projektu je jedan segment ova inicijativa, ovaj sajt.

Pobedom na konkursu omogućeno je prisustvo na Internetu, tj. posedovanje sopstvene prezentacije. Vebsajt mogu imati i oni, koji ne poseduju računar.

Ako ste Vi preduzetnik, zastupnik organizacije, vlasnik firme, samostalni privrednik ili građansko lice a gorenavedeni iskazi u bilo kom segmentu podudaraju sa Vašim posebnim obeležjima, onda ćemo Vam besplatno uraditi prezentaciju, i postaviti besplatno na godinu dana da Vas predstavi na Internetu. Vašu prezentaciju ćemo postaviti u sistemu www.serbianet.info.

Učestvovanjem na konkursu ste u obavezi da nadoknadite troškove konkursa, koje iznose 3.200,- dinara. Nikakvi drugi troškovi Vas ne terete.

Ponuda po konkursu obuhvata izradu prezentacije, obezbeđenje dostupnosti na Internetu, kao i godišnji besplatni rad u sistemu www.serbianet.info. To bi izgledalo po sledećem: Vaša prezentacija će biti javna na adresi – www.serbianet.info /naslov, na primer ako vlasnik prezentacije proizvodi povrće kao delatnost proizvođačko-trgovinskog poslovanja, može da ima sledeći naslov svoje prezentacije – www.serbianet.info/green, (a ako se bavi amaterskim slikarstvom – www.serbianet.info /slikar_miskovic). Ovu adresu (proizvodnja povrća) slobodno možete otvoriti, jer je aktivna, ali je samo primer mogućeg izgleda.

Verujemo da je jasno izneto, da pobednik-naručioc na konkursu, kao obavezu ima da saopšti potrebne podatke za potrebe izrade prezentacije, a druge obaveze u vezi izrade, postavljanja i održavanja njegove prezentacije nema.

Po završetku izrade sajta, pobednik na konkursu postaje vlasnik te prezentacije. Raspolaže sa svojom prezentacijom. Može da drži u sistemu "Serbianet"-a ili da ga premesti na neko drugo mesto nakon isteka roka od godinu dana (drugi server, da pretplati na domen, da doradi, preradi i sl. svoju prezentaciju).

Troškove konkursa (3.200,- din.) uplatite prema sledećem:
Podaci o uplatiocu: Ime, pezime, mesto, adresa,
U korist: "Zenit" udruženje građana – Senta,
ž.r.: Metals banka a.d. Novi Sad / Senta br.: 335-17042-51,
kao svrhu doznake upišite: troškovi konkursa.

U slučaju uplate preko pošte, uplatnicu šaljite na:
"Zenit" udruženje građana
24400 Senta,
Sremska br. 13.
/troškovi konkursa/

O uplati troškova konkursa po zahtevu se izdaje račun.

Molite se, da konkurišete po sledećem:

1. sa sajta www.ict-zenit.org.rs skinite (davnlodujte) Vodić za konkurs,
2. pripremite, sastavite Vaš konkurs (koji će ujedno predstavljati Vašu prezentaciju) i odštampajte,
3. pripremljene tekstove snimite na nosiocu podataka (floppy, CD, DVD sa pripremljenim slikama, koje planirate da se objave kao sastavni deo prezentacije) o mogućnosti slanja konkursnih obrazaca imejlom pitajte na adresi ict.zenit(at)gmail.com,
4. prethodno odštampane tekstove upakujte u kovertu, sa nosiocem podataka (floppy, CD, DVD i sl.), originalni primerak uplatnice za troškove konkursa, ili poštansku uplatnicu. Ako tražite račun dostavite i fotokopije PIB i Matičnog broja (o upisu/registraciji),
5. pošaljite kovertirani materijal na našu adresu, radi pripreme i izrade Vaše prezentacije: "Zenit" udruženje građana, 24400 Senta, Sremska br. 13.,
6. u roku od mesec dana od pristizanja materijala prezentacija će biti izrađena i stavljena Vam u nadležnost (postavljen u sistem www.serbianet.info).

Obrada Konkursnog materijala će se odvijati u redosledu pristizanja. Postavljanje u sistem "Serbianet" od godinu dana podrazumeva se od postavljanja / aktiviranja prezentacije (a ne od pristizanja konkursnog materijala).

Podnosioc materijala za konkurs ima pravo na potrebne izmene na svome sajtu (pr. u slučaju izmenjenih podataka, adresa, promena broja telefona i sl.), ima pravo na produženje vremena (nakon godinu dana) aktivne prezentacije u sistemu "Serbianet". O uslovima i mogućnostima interesujte se kod udruženja "Zenit" (telefonom, slanjem elektronskog pisma).

Sa pitanjima u vezi konkursa obratite se preko telefona:
064/ 12 76 166, radnim danom od 10 – 18 sati.
Elektronsku poštu šaljite na adresu: ict.zenit(at)gmail.com.
Molimo učesnike/ce konkursa da se interesuju po mogućstvu preko imejla!

Pristiglu dokumentaciju pregledamo po redosledu pristizanja. Podržavamo sve učesnike/ce konkursa, ako nemaju manjkavosti u poslatom materijalu za konkurs. Po potrebi tražićemo dopunu podataka. U vezi pristiglog materijala povratne informacije ne dajemo. Pripremljena i postavljena prezentacija će biti dostupna na adresi www.serbianet.info

Ako ni nakon 60 dana od predaje pošti nema Vaše prezentacije, molite se da nam javite. U tom slučaju najverovatnije je problem nastao na putu Vaše pošiljke i nismo uspeli uraditi i postaviti Vašu prezentaciju.

Konkurs se otvara: 13. januara 2009. godine.
Konkurs zaključuje se: 12. februara 2009. godine u 24,00 sati.