Home [konkursi] Konkurs mladim umetnicima u disciplini crtež, grafika ili skulptura

Konkurs mladim umetnicima u disciplini crtež, grafika ili skulptura

56
0

 Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi umetnici do 35 godina starosti.
Radovi koji uđu u uži izbor biće predstavljeni publici na izložbama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu i objavljeni u propratnom katalogu, a prva tri rada otkupljena.
Maksimalni broj radova po učesniku je 3 (tri)

KONKURS JE OTVOREN DO 31. JANUARA 2009. RADOVE PRISTIGLE
RADOVE SLATI U DIGITALNOJ FORMI U JPG FORMATU (PUTEM E-MAILa (n.a.f@eunet.yu) ILI NA DISKU PUTEM POŠTE (NIŠ ART FONDACIJA, KEJ MIKE PALIGORIĆA BR.6, NIŠ).
PRISPELE DISKOVE SA RADOVIMA ZADRŽAVA FONDACIJA.
UZ RADOVE PRILOŽITI I PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU U KOJOJ TREBA NAVESTI IME UČESNIKA, KONTAKT ADRESU, E-MAIL ADRESU, KONTAKT TELEFON, GODINU ROĐENJA, PODATKE O DELU (NAZIV DELA, TEHNIKA, DIMENZIJE).
NEPOTPUNE PRIJAVE FONDACIJA NEĆE RAZMATRATI.
SAMO UČESNICI KONKURSA KOJI UĐU U UŽI IZBOR BIĆE KONTAKTIRANI.

I nagrada: 10.000 EURA

II nagrada: 5.000 EURA

III nagrada: 3.000 EURA

Kontakt:
018/293-901 I 018/293-900
n.a.f@eunet.yu
www.naf.org.rs