Home [konkursi] Novi književni natječaj

Novi književni natječaj

58
0

 Književna zaklada/fondacija «Fra Grgo Martić», čiji je osnivač «Stanić grupa» – Svjetlan Stanić,  raspisuje  N A T J E Č A J
za književnu nagradu «Fra Grgo Martić»

Članak 1.
Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» utemeljila je istoimena Zaklada/Fondacija, s ciljem poticanja književnog stvaralaštva, te poboljšanja materijalnog položaja književnih stvaralaca.
Članak 2.
Književna nagrada «Fra Grgo Martić» dodjeljuje se za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priče/novele, putopisi), 3) najbolju zbirku poezije (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu poezije, 4) najbolju knjigu proze (prvijenac) autora koji dosad nisu objavili knjigu proze, i 5) kraći književni rad (bilo kojeg žanra) ili književnu studiju inspirirane likom i djelom fra Grge Martića ili Bosnom Srebrenom.
    Sve nagrade dodjeljivat će se za dosad neobjavljena djela (rukopise). U kategoriji 3. i 4. pravo sudjelovanja imaju književnici do 35 godina starosti.

Članak 3.
Radovi se primaju do 30. travnja/aprila 2009. godine. Rezultati će biti objavljeni na završnoj manifestaciji koja će biti održana u rujnu/septembru 2009. godine u Kreševu.
Članak 4.
    Na osnovi odluke Upravnog odbora, iznosi nagrada za 2009. godinu su sljedeći: za nagrade pod brojem 1. i 2. po 7.000 KM, za nagrade pod brojem 3. i 4. po 1.000 KM, a za nagradu pod brojem pet 2.000 KM. 
U iznos Nagrade ugrađen je i honorar za objavljivanje knjige.
Članak 5.
Autori rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo objavljivanje nagrađenih djela, a Književna fondacija/zaklada obvezuje se na objavljivanje djela u roku od šest mjeseci od objavljivanja rezultata natječaja.
Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, imenovan od Upravnog odbora Zaklade/Fondacije.
Članak 6.
Pravo natjecanja za Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» imaju svi državljani Bosne i Hercegovine, izuzev članova žirija i njihovih obitelji.
Rukopisi moraju biti napisani na nekom od jezika naroda Bosne i Hercegovine.
Članak 7.
    Natječaj je anoniman, a nijedan dio rukopisa ne smije biti prethodno objavljen. Rukopisi se šalju u tri primjerka, pod šifrom. Šifra mora biti čitko ispisana na vanjskoj strani omotnice u kojoj se rukopis šalje, kao i na prvoj stranici rukopisa na kojoj treba stajati i naznaka u kojoj kategoriji se autor natječe.
    Uz rukopis se prilaže i zapečaćena kuverta, na čijoj vanjskoj strani također mora biti ispisana šifra, a u kuverti priloženi adresa, telefon, kopija osobne iskaznice (lične karte) autora i kratke bio-bibliografske biljeske. U omotnici mora biti i CD s kompletnim rukopisom knjige. Kuverte s podacima o autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih članova Ocjenjivačkog suda, nakon što Ocjenjivački sud donese odluku o nagrađenim rukopisima.

Članak 8.
Radovi se šalju na adresu: Književna Zaklada/Fondacija «Fra Grgo Martić», Polje bb (Zgrada «Boreasa»), 71260 Kreševo, Bosna i Hercegovina, s naznakom: za Književnu nagradu «Fra Grgo Martić»

KNJIŽEVNA FONDACIJA/ZAKLADA „FRA GRGO MARTIĆ“
Polje bb (zgrada „Boreasa“), 71260 Kreševo, tel.: 030 800 700, fax: 030 806 490
www.fragrgomartic.com, e-mail: kontakt@fragrgomartic.com