Započni igru, zaustavi SIDU

0
SHARE

 U subotu, 29. novembra pedeset hiljada mladih ljudi će širom sveta poslati poruku protiv HIV-a i AIDS-a. Povezani uživo, preko satelita, mladi ljudi iz 19 zemalja će ujedinjeni, igrati za život i solidarisati se sa osobama koje žive sa HIV-om.
Ti mladi ljudi učestvujući u projektu Dance 4 Life, žele da inspirišu i animiraju kompanije, političare, umetnike i medije da im se pridruže u globalnoj borbi protiv HIV-a i AIDS-a. U Beogradu, mladi će igrati protiv HIV-a i AIDS-a od 17 časova u Magacinu, Karađorđeva 2-4. Pozivamo Vas da dođete u što većem broju i uključite se u ovaj jedinstven globalni projekat.

Više od 33 milona ljudi danas živi sa HIV-om ili AIDS-om. Polovina novih infekcija HIV-om je kod mladih ispod 25 godina.
Svakoga dana HIV-om se inficira 12.000 ljudi, od toga, pola infekcija je kod mladih ispod 25 godina.

Srbija je 22. država u kojoj se projekat Dance 4 Life realizuje. Kako će se projekat sprovoditi narednih 6 godina, planirano je da se svake godine uključuje što više gradova.
U ovoj godini, projekat će se realizovati u 4 grada i to: Beograd, Novi Sad, Loznica i Novi Pazar.

Nosilac Dance 4 Life projekta je Y-PEER Mreža. Ovu mrežu mladih čine 52 organizacije iz 18 gradova, a broji preko 1000 vršnjačkih edukatora i volontera koji aktivno rade na prevenciji HIV-a, bolesti zavisnosti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i drugim temamam značajnim za zdravlje mladih.

Cilj projekta u Srbiji do kraja prve godine (2008) je da obuči 2000 agenata promene iliti vršnjačkih edukatora iz Beograda, Novog Sada, Loznice i Novog Pazara, kao i da kroz kampanju i medijske aktivnosti podignemo nivo svesti mladih u čitavoj zemlji.

Dance 4 Life uključuje mlade ljude i podiže njihovu svest o tome kako mogu da se zaštite od HIV-a. Dance 4 Life radi u školama sa mladima, koristi interaktivni i emotivni pristup, koristi jezik mladih, medije koji su im bliski, idole, muziku i igru kako bi ih motivisao da se uključe u borbu protiv HIV-a.

U 2008. godini do sada je registrovano 75 novih infekcija HIV-om, a ukupan broj registrovanih osoba u Srbiji je 2.178. Obolelih od side je 1.381, dok je 717 osoba preminulo.
Procenjuje se da na 1 osobu koja je registrovana dolazi 7-10 osoba koje ne znaju da žive sa HIV-om.

Izvor: Studentski Svet