Home [konkursi] Konkurs za dotacije organizacijama manjina

Konkurs za dotacije organizacijama manjina

80
0

 Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine raspisao je konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini.

Dotacije su namenjene za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavku opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Vojvodine. Rok za podnošenje prijava je 22. decembar 2008. godine. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata od 1. decembra ili sa web prezentacije Sekretarijata

www.puma.vojvodina.sr.gov.yu