Home [konkursi] Nagradni konkurs za Osnovne i Srednje škole Kreativna škola 2008/2009

Nagradni konkurs za Osnovne i Srednje škole Kreativna škola 2008/2009

73
0

 Konkurs je namenjen osnovnim i srednjim školama koje u okviru projekta „Razmena iskustava korišćenjem informacionih tehnologija" predstavljaju primere dobre prakse nastave i ostvarivanje sadržaja programa primenom informacionih tehnologija. Radovi pristigli na Konkurs biće uzeti u obzir za formiranje „Baze znanja" koju će moći da koriste svi u obrazovanju. Pravo učešća na Konkursu imaju timovi, koji treba da budu sastavljeni od tri člana .

Ako ste nastavnik (razredne ili predmetne nastave) ili stručni saradnik i zaposleni ste u osnovnim i srednjim školama, ako primenjujete novine u nastavi i želite da ih podelite sa kolegama, pozivamo Vas da prijavite tim na Konkurs i time doprinesete razmeni primera dobre prakse.

Potrebno je da se svi zainteresovani timovi prijave za učešće na Konkursu registrovanjem na sajtu Zavoda

Osnovne škole                   Srednje škole
Registracija timova          27.10.2008.-28.11.2008.     24.11.2008.-16.01.2009.
Dostavljanje radova         24.11.2008.-16.01.2009.     19.01.2009.-06.03.2009.

Rad bi trebalo da predstavlja prikaz tematske celine nastavne jedinice koja je obavezno realizovana na najmanje tri, a najviše pet časova. Važno je da rad sadrži novinu u procesu nastave i učenja, da bude primenljiv u pedagoškoj praksi i da omogućava aktivno učešće učenika u procesu nastave i učenja. Ove godine sastavni deo prijavljenog rada je i upitnik za samovrednovanje. Rad bi trebalo predstaviti u zadatom obrascu PPT prezentacije, koji se može preuzeti sa sajta Zavoda. Veličina prezentacije mora biti do 2MB (u zipovanom ili originalnom PPT obliku) .

Rezultati konkursa biće objavljeni do polovine maja 2009. godine. Svečana dodela nagrada predviđena je za kraj školske godine, u mesecu junu 2009 .

Za prva tri najbolja rada (i za osnovne i srednje škole) predviđene su sledeće nagrade:
Prva nagrada: Laptop za svakog člana tima .
Druga nagrada: Digitalna kamera za svakog člana tima .
Treća nagrada: Digitalni fotoaparat za svakog člana tima .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko navedenog sajta Zavoda ili na telefon Zavoda 011/208-19-08

 konkurs@zuov.sr.gov.yu
 http://www.zuov.sr.gov.yu/Kreativnakonkurs.aspx